Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Konta bankowe
Darmowe konto bankowe (1)Książki komputerowe
Gimp i Photoshop (8)

Flash i ActionScript (7)

Openoffice i Office (8)

Grafika 3D Blender (3)

PHP (12)

JavaScript (7)

Java (9)

C# (5)

Tworzenie stron WWW (6)

Ajax (9)

Linux i Windows (8)

Pozycjonowanie stron (2)Serwery WWW
Dobre serwery WWW (3)

Domeny - gdzie zamówi?Programy komputerowe
Programy antywirusowe (1)

Zarz?dzanie plikami (1)

Do prowadzenia firmy (1)

Graficzne - (phothoshop) (4)

Tworzenie stron WWW

Multimedialne (2)

Programy biurowe

Mapy - nawigacja GPS

Nawigacja GPS

System (windows)

Bezpiecze?stwo dzieci (1)

Lista produktów
PHP
 Nazwa      Cena   Do koszyka 
AJAX i PHP. Praktyczny kurs 

Wykorzystaj nowoczesn? technologi? i stwórz w?asn? wygodn? stron? www!

 • W jaki sposób tworzy? obiekty XMLHttpRequest?
 • Na czym polega obs?uga dokumentów XML?
 • Jak sterowa? skryptem pobieraj?cym dane?
    44,00z?   Zobacz szczegóły 
Flash i PHP5. Podstawy 
Od dawna Flash wykorzystywany jest do tworzenia efektownych, interaktywnych witryn WWW i prezentacji internetowych. J?zyk programowania Action Script, znacznie rozbudowany w najnowszych wersjach tej aplikacji, umo?liwia napisanie wielu oryginalnych, ciekawych programów.
    79,00z?   Zobacz szczegóły 
PHP i MySQL. Tworzenie aplikacji WWW 

Stwórz wydajne i bezpieczne aplikacje internetowe

 • Poznaj zasady programowania w PHP i korzystania z baz danych
 • Zaprojektuj interfejs u?ytkownika dla aplikacji
 • Wykorzystaj dokumenty w formacie XML
 • Zabezpiecz aplikacj? przed nieautoryzowanym dost?pem
    89,00z?   Zobacz szczegóły 
PHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie II 
Liczba firm oferuj?cych towary w internecie stale wzrasta. Taki sposób przedstawienia oferty umo?liwia dotarcie do szerszego grona klientów i pozwala na znaczn? redukcj? kosztów prowadzenia dzia?alno?ci handlowej.
    59,00z?   Zobacz szczegóły 
PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wyd 

Tandem PHP i MySQL to niew?tpliwie najpopularniejsze i najpowszechniej rozpoznawane narz?dzia do tworzenia dynamicznych witryn WWW i aplikacji internetowych. Ich popularno?? jest wynikiem nie tylko ogromnych mo?liwo?ci, ale tak?e bezp?atnego dost?pu do obu narz?dzi. Za pomoc? PHP i MySQL tworzone s? proste skrypty, mechanizmy zarz?dzania tre?ci? serwisów WWW, sklepy internetowe i tysi?ce innych aplikacji. Spo?eczno?? programistów korzystaj?cych z PHP i MySQL stale si? powi?ksza, a producenci tych narz?dzi nieustannie pracuj? nad ich udoskonalaniem.

    99,00z?   Zobacz szczegóły 
PHP. 101 praktycznych skryptów. Wydanie II 

Wykorzystaj w swoich projektach gotowe rozwi?zania

 • Przetwarzanie grafiki
 • Operacje na plikach
 • Komunikacja z bazami danych
    34,00z?   Zobacz szczegóły 
PHP. Receptury. Wydanie II 

Podr?czny s?ownik 250 sprawdzonych
i skutecznych rozwi?za? z zakresu j?zyka PHP

 • Praca z typami danych i blokami programów PHP
 • Obs?uga formularzy, baz danych i sesji
 • Tworzenie wydajnych i bezpiecznych witryn internetowych
    99,00z?   Zobacz szczegóły 
PHP5 i MySQL. Biblia 

Wyczerpuj?ce omówienie najpopularniejszego ?rodowiska
do tworzenia dynamicznych witryn WWW

 • Poznaj zasady programowania w PHP5 i w pe?ni wykorzystaj jego nowe mo?liwo?ci
 • Zastosuj baz? danych jako zaplecze dla stron WWW
 • Zaprojektuj i stwórz dynamiczn? witryn? WWW za pomoc? PHP i MySQL
    99,00z?   Zobacz szczegóły 
PHP5, Apache i MySQL. Od podstaw 

Tworzenie dynamicznych witryn WWW
za pomoc? technologii open source

 • Zainstaluj i skonfiguruj serwery oraz narz?dzia
 • Po??cz aplikacj? internetow? z baz? danych
 • Napisz samodzielnie system zarz?dzania tre?ci? witryny
    89,00z?   Zobacz szczegóły 
PHP5. Ksi?ga eksperta 

Kompendium wiedzy dla programistów
dynamicznych witryn WWW i aplikacji internetowych

 • Szczegó?owy opis zasad programowania w PHP5
 • Komunikacja z bazami danych, stosowanie j?zyka XML i szablonów Smarty
 • Tworzenie aplikacji z wykorzystaniem mo?liwo?ci najnowszej wersji PHP
    89,00z?   Zobacz szczegóły 
PHP5. Zaawansowane programowanie 

PHP to j?zyk umo?liwiaj?cy tworzenie aplikacji sieciowych uruchamianych po stronie serwera. Jego najnowsza wersja, oznaczona numerem 5, to w pe?ni obiektowy j?zyk, za pomoc? którego mo?na budowa? nawet najbardziej z?o?one systemy portalowe, intranetowe i ekstranetowe. Dzi?ki nowym funkcjom wprowadzonym w PHP 5 mo?liwe jest korzystanie z plików XML i protoko?u SOAP, wydajna komunikacja z baz? danych i stosowanie technik obiektowych znacznie u?atwiaj?cych i przyspieszaj?cych tworzenie rozbudowanych aplikacji.

    79,00z?   Zobacz szczegóły 
PHP5. Zaawansowane tworzenie stron WWW. Szybki start 

Kurs zaawansowanych technik programistycznych w j?zyku PHP

 • Programowanie obiektowe
 • Komunikacja z bazami danych
 • Korzystanie z technologii Ajax
    77,00z?   Zobacz szczegóły 
Wyświetlono rekordy od 1 do 12 (z 12 znalezionych) Stron:  1 
Nowości więcej
Die angegebene Datei konnte nicht auf dem Server gefunden werden!