Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Konta bankowe
Darmowe konto bankowe (1)Książki komputerowe
Gimp i Photoshop (8)

Flash i ActionScript (7)

Openoffice i Office (8)

Grafika 3D Blender (3)

PHP (12)

JavaScript (7)

Java (9)

C# (5)

Tworzenie stron WWW (6)

Ajax (9)

Linux i Windows (8)

Pozycjonowanie stron (2)Serwery WWW
Dobre serwery WWW (3)

Domeny - gdzie zamówi?Programy komputerowe
Programy antywirusowe (1)

Zarz?dzanie plikami (1)

Do prowadzenia firmy (1)

Graficzne - (phothoshop) (4)

Tworzenie stron WWW

Multimedialne (2)

Programy biurowe

Mapy - nawigacja GPS

Nawigacja GPS

System (windows)

Bezpiecze?stwo dzieci (1)

PHP5, Apache i MySQL. Od podstaw
[php]
89,00z?


Tworzenie dynamicznych witryn WWW
za pomoc? technologii open source

 • Zainstaluj i skonfiguruj serwery oraz narz?dzia
 • Po??cz aplikacj? internetow? z baz? danych
 • Napisz samodzielnie system zarz?dzania tre?ci? witryny

PHP, Apache i MySQL to najpopularniejsze obecnie technologie s?u??ce do tworzenia i udost?pniania w sieci dynamicznych witryn WWW. ??czy je jedna wspólna cecha -- wszystkie dost?pne s? na licencji open source, co oznacza, ?e korzystanie z nich nie wi??e si? z ?adnymi op?atami. PHP to j?zyk programowania s?u??cy do pisania aplikacji internetowych, MySQL to baza danych, która przechowuje informacje wy?wietlane na stronach, a Apache to serwer WWW, dzi?ki któremu witryny te dost?pne s? w internecie. Za pomoc? tych narz?dzi tworzone s? portale, sklepy internetowe, fora dyskusyjne i inne strony, z których codziennie korzystaj? dziesi?tki tysi?cy u?ytkowników sieci.

"PHP5, Apache i MySQL. Od podstaw” to podr?cznik dla tych u?ytkowników, którzy chc? pozna? sposoby tworzenia dynamicznych witryn WWW w oparciu o te technologie. Przedstawia zasady pisania aplikacji internetowych, stosowania w nich formularzy z mechanizmem weryfikacji poprawno?ci wpisanych danych, ??czenia aplikacji z baz? danych i modyfikowania elementów graficznych za pomoc? PHP. Opisano tu tak?e sposoby przechowywania danych u?ytkownika w plikach cookie, mechanizmy wysy?ania poczty elektronicznej, obs?ugi b??dów i ograniczania dost?pu do okre?lonych obszarów witryny za pomoc? nazwy u?ytkownika i has?a. Ka?de zagadnienie zaprezentowano na rzeczywistych przyk?adach dynamicznych witryn WWW.

 • Instalacja i konfiguracja Apache, PHP i MySQL-a
 • Podstawowe elementy j?zyka PHP
 • Komunikacja z baz? danych
 • Wy?wietlanie oraz modyfikowanie danych
 • Obs?uga formularzy i weryfikacja poprawno?ci wpisów
 • Korzystanie z elementów graficznych i zastosowanie biblioteki GD
 • Obs?uga b??dów
 • Komunikacja za pomoc? poczty elektronicznej
 • Mechanizmy logowania i personalizacji serwisu
 • System zarz?dzania tre?ci? serwisu WWW
 • Lista mailingowa i forum dyskusyjne
 • Elementy sklepu internetowego
 • Analiza ruchu w witrynie WWW za pomoc? statystyk

Poznaj najnowsze technologie tworzenia dynamicznych witryn WWW

Data dodania produktu do sklepu: sobota, 31 maja 2008.
Recenzje
Nowości więcej

Darmowe konto bankowe mbank
0,00z?
Różne
Powiadomienia więcej
Informowanie o produktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu PHP5, Apache i MySQL. Od podstaw
Dla znajomego
 
Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Informacje
O Pasażu
Korzystanie z serwisu

Copyright © 2004 osCommerce Professional
kredyt, konto bankowe, biznes

free games online