Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Konta bankowe
Darmowe konto bankowe (1)Książki komputerowe
Gimp i Photoshop (8)

Flash i ActionScript (7)

Openoffice i Office (8)

Grafika 3D Blender (3)

PHP (12)

JavaScript (7)

Java (9)

C# (5)

Tworzenie stron WWW (6)

Ajax (9)

Linux i Windows (8)

Pozycjonowanie stron (2)Serwery WWW
Dobre serwery WWW (3)

Domeny - gdzie zamówi?Programy komputerowe
Programy antywirusowe (1)

Zarz?dzanie plikami (1)

Do prowadzenia firmy (1)

Graficzne - (phothoshop) (4)

Tworzenie stron WWW

Multimedialne (2)

Programy biurowe

Mapy - nawigacja GPS

Nawigacja GPS

System (windows)

Bezpiecze?stwo dzieci (1)

Lista produktów
Dobre serwery WWW

Zdecydowa?em si? na polecanie serwerów, z których sam korzystam. Nie chc? pisa? o serwerach, które jedynie znam "z widzenia" oraz nie chc? pisa? o serwerach na których si? zawiod?em.
Po prostu pisz? o tym co do tej pory si? sprawdzi?o. Na pewno jest du?o firm, które ?wiadcz? te? dobre us?ugi, ale ja pisz? o tym co sam sprawdzi?em, a po do?wiadczeniach, kiedy straci?em kilkudniow? prac? na kiepskim serwerze, bo nie zrobili kopii bezpiecze?stwa, stwierdzi?em, ?e nigdy wi?cej kiepskiego hostingu. Firmy w której to si? sta?o nie podam prosz? nie pyta?, bo nie mam zamiaru psu? komu? marki, by? mo?e teraz ju? ?wiadcz? us?ugi na wy?szym poziomie nie wiem ale te? nie chc? si? przekonywa? drugi raz na w?asnej skórze.

Jakie s? korzy?ci z korzystania z serwerów markowych?

  • ?pimy spokojnie, w razie jakiejkolwiek awarii dane s? odzyskiwane sprzed np. paru godzin - dnia i straty z tego powodu wynik?e nie s? du?e - je?li wykupimy serwer najta?szy a przede wszystkim niesprawdzony straty mog? by? znaczne
  • dobre serwery chodz? w miar? stabilnie, zatem raczej nie zda?a si?, ?e serwer jest nieczynny przez d?u?szy czas

Generalnie o ile na prostej stronce hobbistycznej, któr? aktualizujemy raz na jaki? czas, ci?g?e awarie i np. odzyskanie danych sprzed miesi?ca nie sprawi? strasznego problemu mo?emy w ostateczno?ci wykorzysta? kiepski serwer.
Je?li jednak chcemy zarabia?, lub cz?sto aktualizujemy stron? to na pewno warto do?o?y? i kupi? pewny sprawdzony serwer, no chyba, ?e nam nie przeszkadza to, ?e znikaj? zamowienia z ostatnich kilku dni, ?e klient, który kupuje w naszym sklepie nie doczeka? si? a? strona si? za?aduje i zniech?cony idzie do konkurencji i takich przyk?adów mo?naby mno?y?.

Die angegebene Datei konnte nicht auf dem Server gefunden werden!