Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Konta bankowe
Darmowe konto bankowe (1)Książki komputerowe
Gimp i Photoshop (8)

Flash i ActionScript (7)

Openoffice i Office (8)

Grafika 3D Blender (3)

PHP (12)

JavaScript (7)

Java (9)

C# (5)

Tworzenie stron WWW (6)

Ajax (9)

Linux i Windows (8)

Pozycjonowanie stron (2)Serwery WWW
Dobre serwery WWW (3)

Domeny - gdzie zamówi?Programy komputerowe
Programy antywirusowe (1)

Zarz?dzanie plikami (1)

Do prowadzenia firmy (1)

Graficzne - (phothoshop) (4)

Tworzenie stron WWW

Multimedialne (2)

Programy biurowe

Mapy - nawigacja GPS

Nawigacja GPS

System (windows)

Bezpiecze?stwo dzieci (1)

PHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie II
[php]
59,00z?


Liczba firm oferuj?cych towary w internecie stale wzrasta. Taki sposób przedstawienia oferty umo?liwia dotarcie do szerszego grona klientów i pozwala na znaczn? redukcj? kosztów prowadzenia dzia?alno?ci handlowej. Rozwój handlu elektronicznego spowodowa? zwi?kszenie zainteresowania us?ugami zwi?zanymi z tworzeniem sklepów internetowych. Programi?ci, którzy otrzymuj? takie zlecenie, zazwyczaj korzystaj? z dwóch bezp?atnych aplikacji: PHP i MySQL. Ci?gle rozwijany i rozbudowywany PHP jest jednym z najpopularniejszych j?zyków skryptowych interpretowanych po stronie serwera. Jego najnowsza wersja, oznaczona numerem 5, to w pe?ni obiektowe ?rodowisko stosowane przez twórców dynamicznych aplikacji WWW odwo?uj?cych si? do baz danych. Funkcj? zaplecza bazodanowego spe?nia baza MySQL -- prosta i wydajna.

Zbudowanie funkcjonalnego i bezpiecznego sklepu internetowego to ciekawe wyzwanie dla programisty. Je?li chcesz si? z nim zmierzy?, ksi??ka "PHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie II" jest dla Ciebie idealn? lektur?. Znajdziesz w niej wszystkie informacje, jakich potrzebujesz, by zaprojektowa? i stworzy? sklep internetowy, korzystaj?c z j?zyka PHP 5, bazy danych MySQL i dodatkowych mechanizmów opisanych w kolejnych rozdzia?ach ksi??ki.

  • Opracowanie koncepcji sklepu internetowego
  • Nowe mo?liwo?ci PHP 5
  • Oddzielenie kodu PHP od HTML z zastosowaniem szablonów Smarty
  • Wykorzystanie funkcji z biblioteki PEAR
  • Mechanizmy obs?ugi sesji i plików cookie
  • Zabezpieczanie aplikacji
  • Przygotowanie projektu sklepu
  • Katalog produktów i koszyk
  • Modu? zarz?dzania klientami i zamówieniami
  • Obs?uga p?atno?ci elektronicznych

Przyczy? si? do rozwoju e-biznesu --
stwórz w?asny sklep internetowy.

Data dodania produktu do sklepu: sobota, 31 maja 2008.
Recenzje
Nowości więcej

Darmowe konto bankowe mbank
0,00z?
Różne
Powiadomienia więcej
Informowanie o produktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu PHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie II
Dla znajomego
 
Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Informacje
O Pasażu
Korzystanie z serwisu

Copyright © 2004 osCommerce Professional
kredyt, konto bankowe, biznes