Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Konta bankowe
Darmowe konto bankowe (1)Książki komputerowe
Gimp i Photoshop (8)

Flash i ActionScript (7)

Openoffice i Office (8)

Grafika 3D Blender (3)

PHP (12)

JavaScript (7)

Java (9)

C# (5)

Tworzenie stron WWW (6)

Ajax (9)

Linux i Windows (8)

Pozycjonowanie stron (2)Serwery WWW
Dobre serwery WWW (3)

Domeny - gdzie zamówi?Programy komputerowe
Programy antywirusowe (1)

Zarz?dzanie plikami (1)

Do prowadzenia firmy (1)

Graficzne - (phothoshop) (4)

Tworzenie stron WWW

Multimedialne (2)

Programy biurowe

Mapy - nawigacja GPS

Nawigacja GPS

System (windows)

Bezpiecze?stwo dzieci (1)

PHP. 101 praktycznych skryptów. Wydanie II
[php]
34,00z?


Wykorzystaj w swoich projektach gotowe rozwi?zania

  • Przetwarzanie grafiki
  • Operacje na plikach
  • Komunikacja z bazami danych

PHP to jeden z najpopularniejszych j?zyków wykorzystywanych do tworzenia dynamicznych witryn WWW. Od pocz?tku swojej obecno?ci na rynku zyska? ogromne uznanie programistów. Jest dost?pny nieodp?atnie i ma ogromne mo?liwo?ci. Jego najnowsza wersja otworzy?a przed twórcami aplikacji nowe horyzonty, oferuj?c im wszystkie korzy?ci wynikaj?ce z programowania obiektowego. PHP jest dost?pny dla wi?kszo?ci popularnych systemów operacyjnych z rodziny Unix/Linux, Windows, Mac OS oraz Risc OS. Wspó?pracuje te? z wieloma serwerami HTTP, dzi?ki czemu jest niezwykle uniwersalny.

W ksi??ce "PHP. 101 praktycznych skryptów. Wydanie II" znajdziesz gotowe skrypty, dzi?ki którym zdecydowanie przy?pieszysz swoj? prac? nad aplikacjami i serwisami internetowymi. To wydanie zosta?o tak zaktualizowane w stosunku do poprzedniego, ?e skrypty dzia?aj? prawid?owo w najnowszej wersji j?zyka PHP. Autor zapewni? tak?e zgodno?? generowanych przez nie dokumentów HTML z obowi?zuj?cymi standardami tego j?zyka. Ka?dy ze skryptów mo?esz po prostu wklei? do swojego kodu b?d? zmodyfikowa?, aby dok?adnie odpowiada? Twoim potrzebom. Korzystaj?c z przyk?adów znajduj?cych si? w tej ksi??ce, mo?esz doda? do swoich projektów funkcje obs?uguj?ce system plików, przetwarzaj?ce grafik?, zabezpieczaj?ce witryny i aplikacje przed nieautoryzowanym dost?pem.

  • Operacje sieciowe
  • Praca z systemem plików
  • Liczniki odwiedzin i ksi?gi go?ci
  • Przetwarzanie grafiki
  • Autoryzacja u?ytkowników
  • Komunikacja z bazami danych
  • Przewodnik po najwa?niejszych elementach j?zyka PHP

Skorzystaj ze sprawdzonych rozwi?za?.

Data dodania produktu do sklepu: sobota, 31 maja 2008.
Recenzje
Nowości więcej

PowerDVD 8 Deluxe v. 8.0
240,34z?
Różne
Powiadomienia więcej
Informowanie o produktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu PHP. 101 praktycznych skryptów. Wydanie II
Dla znajomego
 
Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Informacje
O Pasażu
Korzystanie z serwisu

Copyright © 2004 osCommerce Professional
kredyt, konto bankowe, biznes