Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Konta bankowe
Darmowe konto bankowe (1)Książki komputerowe
Gimp i Photoshop (8)

Flash i ActionScript (7)

Openoffice i Office (8)

Grafika 3D Blender (3)

PHP (12)

JavaScript (7)

Java (9)

C# (5)

Tworzenie stron WWW (6)

Ajax (9)

Linux i Windows (8)

Pozycjonowanie stron (2)Serwery WWW
Dobre serwery WWW (3)

Domeny - gdzie zamówi?Programy komputerowe
Programy antywirusowe (1)

Zarz?dzanie plikami (1)

Do prowadzenia firmy (1)

Graficzne - (phothoshop) (4)

Tworzenie stron WWW

Multimedialne (2)

Programy biurowe

Mapy - nawigacja GPS

Nawigacja GPS

System (windows)

Bezpiecze?stwo dzieci (1)

PHP5. Zaawansowane tworzenie stron WWW. Szybki start
[php]
77,00z?


Kurs zaawansowanych technik programistycznych w j?zyku PHP

 • Programowanie obiektowe
 • Komunikacja z bazami danych
 • Korzystanie z technologii Ajax

PHP to dzi? jeden z najpopularniejszych j?zyków programowania stosowanych do tworzenia aplikacji i witryn internetowych. Za jego pomoc? powsta?y setki tysi?cy blogów, galerii, portali, sklepów internetowych, serwisów spo?eczno?ciowych i innych stron WWW. PHP jest prosty, ma czyteln? sk?adni? i du?e mo?liwo?ci, a jego najnowsza wersja -- PHP5 -- umo?liwia wykorzystanie wszystkich zalet, jakie p?yn? z programowania obiektowego. Skrypty PHP ?atwo po??czy? z bazami danych i stosowa? razem z innymi technologiami, np. z zyskuj?cym coraz wi?ksze uznanie Ajaksem.

Ksi??ka "PHP5. Zaawansowane tworzenie stron WWW. Szybki start" to wprowadzenie do rozwi?zywania przy u?yciu tego j?zyka bardziej z?o?onych zagadnie? programistycznych. Czytaj?c j?, poznasz zasady programowania obiektowego, komunikacji z bazami danych, zabezpieczania aplikacji i poprawy ich wydajno?ci. Dowiesz si?, jak projektowa? z?o?one aplikacje sieciowe i tworzy? dokumentacj? projektow?. Przeczytasz o interakcji skryptów PHP z serwerem i technikach uruchamiania ich z poziomu wiersza polece?. Znajdziesz tu tak?e informacje o tworzeniu aplikacji e-commerce. Ostatni rozdzia? zosta? po?wi?cony technologii Ajax w skryptach PHP.

 • Projektowanie aplikacji i dokumentowanie kodu
 • Przechowywanie danych sesji w bazie
 • Zabezpieczanie aplikacji WWW
 • Tworzenie elementów sklepów internetowych
 • Komunikacja z innymi witrynami WWW
 • Interakcja z serwerem
 • Uruchamianie skryptów PHP z wiersza polece?
 • Korzystanie z repozytorium PEAR
 • Technologia Ajax w PHP

Pokonaj kolejny etap w PHP
i zosta? ekspertem w dziedzinie programowania.

Data dodania produktu do sklepu: sobota, 31 maja 2008.
Recenzje
Nowości więcej
Die angegebene Datei konnte nicht auf dem Server gefunden werden!