Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Konta bankowe
Darmowe konto bankowe (1)Książki komputerowe
Gimp i Photoshop (8)

Flash i ActionScript (7)

Openoffice i Office (8)

Grafika 3D Blender (3)

PHP (12)

JavaScript (7)

Java (9)

C# (5)

Tworzenie stron WWW (6)

Ajax (9)

Linux i Windows (8)

Pozycjonowanie stron (2)Serwery WWW
Dobre serwery WWW (3)

Domeny - gdzie zamówi?Programy komputerowe
Programy antywirusowe (1)

Zarz?dzanie plikami (1)

Do prowadzenia firmy (1)

Graficzne - (phothoshop) (4)

Tworzenie stron WWW

Multimedialne (2)

Programy biurowe

Mapy - nawigacja GPS

Nawigacja GPS

System (windows)

Bezpiecze?stwo dzieci (1)

PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wyd
[php]
99,00z?


Tandem PHP i MySQL to niew?tpliwie najpopularniejsze i najpowszechniej rozpoznawane narz?dzia do tworzenia dynamicznych witryn WWW i aplikacji internetowych. Ich popularno?? jest wynikiem nie tylko ogromnych mo?liwo?ci, ale tak?e bezp?atnego dost?pu do obu narz?dzi. Za pomoc? PHP i MySQL tworzone s? proste skrypty, mechanizmy zarz?dzania tre?ci? serwisów WWW, sklepy internetowe i tysi?ce innych aplikacji. Spo?eczno?? programistów korzystaj?cych z PHP i MySQL stale si? powi?ksza, a producenci tych narz?dzi nieustannie pracuj? nad ich udoskonalaniem.

"PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie trzecie" to kolejne wydanie bestsellerowego podr?cznika opisuj?cego wszystkie aspekty projektowania stron i aplikacji internetowych z wykorzystaniem PHP i MySQL. W trzecim wydaniu ksi??ki znale?? mo?na szczegó?owe omówienie mo?liwo?ci najnowszych wersji obu narz?dzi -- programowania obiektowego, obs?ugi wyj?tków, biblioteki SimpleXML oraz procedur sk?adowanych. Ksi??ka zawiera przyk?ady demonstruj?ce wykorzystanie PHP i MySQL do realizacji ró?nych zada? zwi?zanych z funkcjonowaniem dynamicznych witryn WWW. Mo?e to by? uwierzytelnianie u?ytkowników, tworzenie koszyka na zakupy, dynamiczne generowanie obrazków oraz dokumentów w formacie PDF, wysy?anie poczty elektronicznej i zarz?dzanie ni? oraz ??czenie si? z us?ugami WWW za pomoc? XML-a.

 • Podstawy j?zyka PHP w wersji 5.0
 • Programowanie obiektowe w PHP
 • Praca z MySQL
 • Projektowanie bazy danych
 • Operacje na danych zgromadzonych w tabelach
 • Administrowanie baz? danych
 • Projektowanie komercyjnych witryn WWW
 • Bezpiecze?stwo witryn WWW
 • Metody uwierzytelniania u?ytkowników
 • Interakcja aplikacji z serwerem
 • Mechanizmy kontroli sesji
 • Dynamiczne generowanie grafiki i plików PDF
 • Personalizacja witryny
 • Korzystanie z us?ug sieciowych za pomoc? protoko?u SOAP

Je?li chcesz nauczy? si? wszystkiego, co zwi?zane jest z tworzeniem
dynamicznych witryn WWW, koniecznie przeczytaj t? ksi??k?.

Data dodania produktu do sklepu: sobota, 31 maja 2008.
Recenzje
Nowości więcej

Total Commander wersja 7
125,81z?
Różne
Powiadomienia więcej
Informowanie o produktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wyd
Dla znajomego
 
Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Informacje
O Pasażu
Korzystanie z serwisu

Copyright © 2004 osCommerce Professional
kredyt, konto bankowe, biznes

free games online