Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Konta bankowe
Darmowe konto bankowe (1)Książki komputerowe
Gimp i Photoshop (8)

Flash i ActionScript (7)

Openoffice i Office (8)

Grafika 3D Blender (3)

PHP (12)

JavaScript (7)

Java (9)

C# (5)

Tworzenie stron WWW (6)

Ajax (9)

Linux i Windows (8)

Pozycjonowanie stron (2)Serwery WWW
Dobre serwery WWW (3)

Domeny - gdzie zamówi?Programy komputerowe
Programy antywirusowe (1)

Zarz?dzanie plikami (1)

Do prowadzenia firmy (1)

Graficzne - (phothoshop) (4)

Tworzenie stron WWW

Multimedialne (2)

Programy biurowe

Mapy - nawigacja GPS

Nawigacja GPS

System (windows)

Bezpiecze?stwo dzieci (1)

AJAX i PHP. Praktyczny kurs
[php]
44,00z?


Wykorzystaj nowoczesn? technologi? i stwórz w?asn? wygodn? stron? www!

 • W jaki sposób tworzy? obiekty XMLHttpRequest?
 • Na czym polega obs?uga dokumentów XML?
 • Jak sterowa? skryptem pobieraj?cym dane?

Ajax to nowoczesna, nieskomplikowana technologia obejmuj?ca zespó? narz?dzi do tworzenia witryn internetowych. W jej sk?ad wchodz?: HTML lub XHTML i CSS u?ywane do formatowania; model DOM, pozwalaj?cy na uzyskanie dost?pu do poszczególnych elementów witryny; obiekty typu XMLHttpRequest — do wymiany i aktualizacji danych; oraz JavaScript, dzi?ki któremu mo?na po??czy? to wszystko w jedn? ca?o??. Najwa?niejsz? cech? technologii Ajax jest mo?liwo?? wymiany danych mi?dzy stron? www a serwerem bez konieczno?ci prze?adowywania ca?ej strony.

Ksi??ka „Ajax i PHP. Praktyczny kurs” zawiera informacje niezb?dne do sprawnego pos?ugiwania si? wspó?czesnymi narz?dziami do tworzenia stron www. Ka?dy jej rozdzia? ko?czy si? ?wiczeniami do samodzielnego wykonania, co pozwala szybko opanowa? ca?y materia? i od razu sprawdzi? swoje umiej?tno?ci w praktyce. Dzi?ki temu podr?cznikowi poznasz procedury j?zyka JavaScript, sposoby transmisji danych, nauczysz si? wykorzystywa? dynamiczne style CSS i generowa? dane XML przez PHP. W ten sposób, nie wychodz?c z domu, uko?czysz kurs tworzenia stron www z wykorzystaniem technologii Ajax i PHP.

 • W?a?ciwo?ci obiektu XMLHttpRequest
 • Sposoby transmisji danych
 • Równoleg?a obs?uga wielu ??da?
 • Blokowanie elementów interfejsu
 • Procedury JavaScript
 • U?ywanie metody POST
 • Wspó?praca z przegl?dark?
 • W?a?ciwo?ci innerHTML
 • Dynamiczne style CSS
 • Problemy z typow? obs?ug? zdarze?
 • Dynamiczne zmiany na stronie
 • Skrypty PHP
 • Wysy?anie danych do serwera
 • Obs?uga dokumentów XML
 • Obiekty w standardzie JSON
 • Podstawowe zasady projektowania baz danych
 • SQL i obs?uga tabel
 • Korzystanie z modu?u PEAR DB
 • Pobieranie danych w tle
Nie wychodz?c z domu, uko?cz szybki kurs tworzenia nowoczesnych stron www!

Data dodania produktu do sklepu: sobota, 31 maja 2008.
Recenzje
Nowości więcej

Total Commander wersja 7
125,81z?
Różne
Powiadomienia więcej
Informowanie o produktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu AJAX i PHP. Praktyczny kurs
Dla znajomego
 
Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Informacje
O Pasażu
Korzystanie z serwisu

Copyright © 2004 osCommerce Professional
kredyt, konto bankowe, biznes