Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Konta bankowe
Darmowe konto bankowe (1)Książki komputerowe
Gimp i Photoshop (8)

Flash i ActionScript (7)

Openoffice i Office (8)

Grafika 3D Blender (3)

PHP (12)

JavaScript (7)

Java (9)

C# (5)

Tworzenie stron WWW (6)

Ajax (9)

Linux i Windows (8)

Pozycjonowanie stron (2)Serwery WWW
Dobre serwery WWW (3)

Domeny - gdzie zamówi?Programy komputerowe
Programy antywirusowe (1)

Zarz?dzanie plikami (1)

Do prowadzenia firmy (1)

Graficzne - (phothoshop) (4)

Tworzenie stron WWW

Multimedialne (2)

Programy biurowe

Mapy - nawigacja GPS

Nawigacja GPS

System (windows)

Bezpiecze?stwo dzieci (1)

Flash i PHP5. Podstawy
[php]
79,00z?


Od dawna Flash wykorzystywany jest do tworzenia efektownych, interaktywnych witryn WWW i prezentacji internetowych. J?zyk programowania Action Script, znacznie rozbudowany w najnowszych wersjach tej aplikacji, umo?liwia napisanie wielu oryginalnych, ciekawych programów. Czasem jednak nawet tak olbrzymi potencja?, jakim dysponuje Action Script, okazuje si? niewystarczaj?cy. Co zrobi?, gdy trzeba si?gn?? do bazy danych znajduj?cej si? na serwerze lub przechowa? informacje o sesji? Jak dynamicznie uaktualnia? tre?? artyku?ów opublikowanych w witrynie? Odpowied? jest oczywista, trzeba si?gn?? po inne, rewelacyjne narz?dzie dla twórców stron WWW, czyli duet PHP i MySQL -- dost?pny nieodp?atnie w pe?ni obiektowy j?zyk programowania oraz stabilna i wydajna baza danych.

Ksi??ka "Flash i PHP5. Podstawy" to niezast?piony poradnik dla tych u?ytkowników Flasha, którzy chc? "wycisn??" z niego wi?cej, ni? oferuje Action Script. Czytaj?c j?, nauczysz si? ??czy? witryny WWW tworzone we Flashu ze skryptami PHP i baz? danych MySQL. Poznasz podstawy j?zyków PHP i SQL i dowiesz si?, jak skonfigurowa? ?rodowisko pracy. Znajdziesz w niej informacje o mo?liwo?ciach wykorzystania PHP do realizacji zada?, których wykonanie za pomoc? j?zyka Action Script by?oby niemo?liwe. Te zadania to przetwarzanie danych wprowadzanych przez u?ytkowników, zapisywanie i odczytywanie informacji z bazy danych, zarz?dzanie sesjami i tworzenie mechanizmu zarz?dzania tre?ci? serwisu.

  • Instalacja i konfiguracja ?rodowiska
  • Wysy?anie danych z formularzy za pomoc? poczty elektronicznej
  • Obliczenia matematyczne w PHP
  • Przetwarzanie danych tekstowych
  • Tworzenie czytnika RSS
  • Praca z bazami MySQL i SQLite
  • Wprowadzanie informacji do bazy danych
  • Obs?uga sesji
  • System CMS oparty o baz? danych i XML

Wykorzystaj PHP i stwórz dynamiczne witryny WWW we Flashu.

Data dodania produktu do sklepu: sobota, 31 maja 2008.
Recenzje
Nowości więcej
Die angegebene Datei konnte nicht auf dem Server gefunden werden!