Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Konta bankowe
Darmowe konto bankowe (1)Książki komputerowe
Gimp i Photoshop (8)

Flash i ActionScript (7)

Openoffice i Office (8)

Grafika 3D Blender (3)

PHP (12)

JavaScript (7)

Java (9)

C# (5)

Tworzenie stron WWW (6)

Ajax (9)

Linux i Windows (8)

Pozycjonowanie stron (2)Serwery WWW
Dobre serwery WWW (3)

Domeny - gdzie zamówi?Programy komputerowe
Programy antywirusowe (1)

Zarz?dzanie plikami (1)

Do prowadzenia firmy (1)

Graficzne - (phothoshop) (4)

Tworzenie stron WWW

Multimedialne (2)

Programy biurowe

Mapy - nawigacja GPS

Nawigacja GPS

System (windows)

Bezpiecze?stwo dzieci (1)

PHP5 i MySQL. Biblia
[php]
99,00z?


Wyczerpuj?ce omówienie najpopularniejszego ?rodowiska
do tworzenia dynamicznych witryn WWW

 • Poznaj zasady programowania w PHP5 i w pe?ni wykorzystaj jego nowe mo?liwo?ci
 • Zastosuj baz? danych jako zaplecze dla stron WWW
 • Zaprojektuj i stwórz dynamiczn? witryn? WWW za pomoc? PHP i MySQL

O PHP i MySQL s?ysza? ju? chyba ka?dy, kto zajmuje si? projektowaniem witryn WWW. Skrypty napisane w j?zyku PHP i korzystaj?ce z bazy danych MySQL "nap?dzaj?" tysi?ce dynamicznych stron WWW -- sklepów, portali oraz aplikacji e-commerce. Duet PHP i MySQL to stabilne, wydajne i proste do opanowania ?rodowisko o ogromnych mo?liwo?ciach. Dost?pne s? nieodp?atnie, co jest jednym z g?ównych powodów ich popularno?ci. Za ich pomoc? mo?na stworzy? zarówno proste wiadomo?ci na stronie WWW, jak i rozbudowane systemy autoryzacji u?ytkowników, p?atno?ci elektronicznych, galerii i wiele innych aplikacji internetowych.

"PHP5 i MySQL. Biblia" to kompleksowe omówienie zagadnie? zwi?zanych z tworzeniem witryn WWW z wykorzystaniem tych technologii. Przedstawia zasady programowania w j?zyku PHP5 z uwzgl?dnieniem regu? projektowania obiektowego. Opisuje baz? danych MySQL, j?zyk SQL oraz sposoby po??czenia skryptów PHP z tabelami w bazie danych. Czytaj?c j?, nauczysz si? osadza? kod PHP w dokumentach HTML, korzysta? z mechanizmów obs?ugi sesji oraz j?zyka XML, korzysta? z innych baz danych oraz zabezpiecza? witryny WWW stworzone za pomoc? PHP. Dowiesz si?, jak zaimplementowa? obs?ug? wyj?tków oraz jak usuwa? b??dy z kodu ?ród?owego. Napiszesz skrypty stanowi?ce komponenty rozbudowanego dynamicznego serwisu WWW, które z powodzeniem b?dziesz móg? wykorzysta? w wielu swoich projektach.

 • Typy danych, zmienne, polecenia i funkcje w PHP
 • Operacje na tekstach, warto?ciach liczbowych i tablicach
 • Administrowanie baz? MySQL
 • ??czenie skryptów PHP z baz? danych
 • Tworzenie elementów generowanych dynamicznie
 • Programowanie obiektowe w PHP
 • Mechanizmy obs?ugi sesji i plików cookie
 • Korzystanie z biblioteki PEAR
 • Obs?uga wyj?tków i usuwanie b??dów z kodów ?ród?owych
 • Korzystanie z baz danych PostgreSQL oraz Oracle
 • ??czenie PHP z JavaScript i Jav?
 • Przetwarzanie plików XML i tworzenie us?ug sieciowych
 • Generowanie grafiki za pomoc? PHP
 • Uwierzytelnianie u?ytkowników

W tej ksi??ce znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz
aby w pe?ni wykorzysta? mo?liwo?ci PHP i MySQL.

Data dodania produktu do sklepu: sobota, 31 maja 2008.
Recenzje
Nowości więcej

PowerDVD 8 v.8.0 Standard
170,80z?
Różne
Powiadomienia więcej
Informowanie o produktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu PHP5 i MySQL. Biblia
Dla znajomego
 
Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Informacje
O Pasażu
Korzystanie z serwisu

Copyright © 2004 osCommerce Professional
kredyt, konto bankowe, biznes