Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Konta bankowe
Darmowe konto bankowe (1)Książki komputerowe
Gimp i Photoshop (8)

Flash i ActionScript (7)

Openoffice i Office (8)

Grafika 3D Blender (3)

PHP (12)

JavaScript (7)

Java (9)

C# (5)

Tworzenie stron WWW (6)

Ajax (9)

Linux i Windows (8)

Pozycjonowanie stron (2)Serwery WWW
Dobre serwery WWW (3)

Domeny - gdzie zamówi?Programy komputerowe
Programy antywirusowe (1)

Zarz?dzanie plikami (1)

Do prowadzenia firmy (1)

Graficzne - (phothoshop) (4)

Tworzenie stron WWW

Multimedialne (2)

Programy biurowe

Mapy - nawigacja GPS

Nawigacja GPS

System (windows)

Bezpiecze?stwo dzieci (1)

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak to si? robi
[pozycjonowan]
39,90z?


Praktyczny przewodnik po skutecznej promocji w internecie

 • Sk?d wyszukiwarki bior? informacje o wy?wietlanych stronach?
 • Jak sprawi?, aby Twoja firma pojawia?a si? w wynikach przed konkurencj??
 • Jakich dodatkowych technik promocji u?y? do zwi?kszenia ruchu na stronie i zwi?zanych z tym zysków?

Wywiad z autorami ksi??ki

Wyobra? sobie, ?e w trakcie surfowania po internecie znalaz?e? ciekaw? ofert?. Po pewnym czasie chcesz wróci? na stron?, na której znajduje si? interesuj?cy Ci? produkt, ale nie pami?tasz jej adresu ani nazwy firmy. Wpisujesz w wyszukiwarce nazw? przedmiotu, ale zamiast szukanej witryny pojawiaj? si? setki innych. Zniecierpliwiony kupujesz produkt u innego sprzedawcy. Nie chcesz, aby co? podobnego spotka?o Twoich klientów? Zainteresuj si? pozycjonowaniem stron, czyli technikami poprawiania pozycji witryny w wynikach wy?wietlanych przez wyszukiwarki.

Dzi?ki ksi??ce "Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak to si? robi" zrozumiesz, jak dzia?aj? wyszukiwarki, jak wp?ywa to na kolejno?? wy?wietlania odno?ników do znalezionych materia?ów, a przede wszystkim -- jak u?y? tej wiedzy do tworzenia stron, które b?d? zajmowa?y wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania. Poznasz tak?e techniki umo?liwiaj?ce popraw? funkcjonalno?ci witryny oraz dodatkowe sposoby jej promowania, dzi?ki czemu liczba osób odwiedzaj?cych strony Twojej firmy szybko wzro?nie, podobnie jak generowane przez ni? zyski.

 • Dzia?anie wyszukiwarek
 • Dobór odpowiednich s?ów kluczowych
 • Poprawny uk?ad elementów stron
 • U?ywanie odsy?aczy wewn?trznych i zewn?trznych
 • U?atwianie indeksacji witryny
 • Monitorowanie ruchu na stronie i jej popularno?ci
 • Zapewnianie funkcjonalno?ci witryny
 • Dodatkowe techniki promocji stron
 • Wystrzeganie si? nieuczciwych pozycjonerów

Wyprzed? konkurencj? i u?atw swoim klientom dotarcie do swojej oferty.

Data dodania produktu do sklepu: sobota, 31 maja 2008.
Recenzje
Nowości więcej

Zone Alarm Pro
159,01z?
Różne
Powiadomienia więcej
Informowanie o produktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak to si? robi
Dla znajomego
 
Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Informacje
O Pasażu
Korzystanie z serwisu

Copyright © 2004 osCommerce Professional
kredyt, konto bankowe, biznes