Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Konta bankowe
Darmowe konto bankowe (1)Książki komputerowe
Gimp i Photoshop (8)

Flash i ActionScript (7)

Openoffice i Office (8)

Grafika 3D Blender (3)

PHP (12)

JavaScript (7)

Java (9)

C# (5)

Tworzenie stron WWW (6)

Ajax (9)

Linux i Windows (8)

Pozycjonowanie stron (2)Serwery WWW
Dobre serwery WWW (3)

Domeny - gdzie zamówi?Programy komputerowe
Programy antywirusowe (1)

Zarz?dzanie plikami (1)

Do prowadzenia firmy (1)

Graficzne - (phothoshop) (4)

Tworzenie stron WWW

Multimedialne (2)

Programy biurowe

Mapy - nawigacja GPS

Nawigacja GPS

System (windows)

Bezpiecze?stwo dzieci (1)

Joomla! System zarz?dzania tre?ci?
[joomla]
44,00z?


Stwórz w?asn? witryn? WWW w oparciu o darmowy system CMS

  • Zainstaluj i skonfiguruj Joomla!
  • Zaprojektuj swoje szablony stron
  • Napisz w?asne rozszerzenia dla Joomla!

Internet jest dzi? medium równie popularnym jak telewizja i prasa. Jego u?ytkownicy odwiedzaj? codziennie setki witryn, poszukuj?c w nich wiadomo?ci ze ?wiata, towarów w atrakcyjnych cenach, artyku?ów dotycz?cych ich zainteresowa? i wielu innych rzeczy. Jednym z kluczowych aspektów wp?ywaj?cych na popularno?? stron internetowych jest aktualno?? publikowanych materia?ów. Witryna, która "?yje", przyci?ga wielu internautów. Du?ym u?atwieniem dla posiadaczy i redaktorów stron WWW s? systemy zarz?dzania tre?ci?, dzi?ki którym mo?na aktualizowa? zawarto?? witryny bez znajomo?ci j?zyka HTML. Jednym z nich jest Joomla! -- mechanizm CMS dost?pny na licencji Open-source. Projekt Joomla! to kontynuacja popularnego systemu zarz?dzania tre?ci? o nazwie Mambo, który zyska? ju? uznanie wielu webmasterów.

Ksi??ka "Joomla! System zarz?dzania tre?ci?" to przewodnik dla tych, którzy chc? zbudowa? witryn? WWW w oparciu o ten program. Przedstawia proces tworzenia serwisu internetowego od instalacji i konfiguracji Joomla!, poprzez edycj? artyku?ów i zarz?dzanie dokumentami, a? do tworzenia w?asnych szablonów i rozszerze?. Podczas lektury dowiesz si?, jak dostosowa? Joomla! do swoich potrzeb, umie?ci? na stronie galeri? i forum dyskusyjne oraz budowa? witryny e-commerce w oparciu o ten system.

  • Instalacja Joomla! w systemach Windows i Linux
  • Podstawowe elementy systemu Joomla!
  • Konfigurowanie Joomla!
  • Tworzenie menu
  • Dodawanie i edycja artyku?ów
  • Instalowanie dodatkowych modu?ów
  • Tworzenie w?asnych szablonów i rozszerze?

Zosta? redaktorem w?asnej witryny WWW.

Data dodania produktu do sklepu: sobota, 31 maja 2008.
Recenzje
Nowości więcej
Die angegebene Datei konnte nicht auf dem Server gefunden werden!