Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Konta bankowe
Darmowe konto bankowe (1)Książki komputerowe
Gimp i Photoshop (8)

Flash i ActionScript (7)

Openoffice i Office (8)

Grafika 3D Blender (3)

PHP (12)

JavaScript (7)

Java (9)

C# (5)

Tworzenie stron WWW (6)

Ajax (9)

Linux i Windows (8)

Pozycjonowanie stron (2)Serwery WWW
Dobre serwery WWW (3)

Domeny - gdzie zamówi?Programy komputerowe
Programy antywirusowe (1)

Zarz?dzanie plikami (1)

Do prowadzenia firmy (1)

Graficzne - (phothoshop) (4)

Tworzenie stron WWW

Multimedialne (2)

Programy biurowe

Mapy - nawigacja GPS

Nawigacja GPS

System (windows)

Bezpiecze?stwo dzieci (1)

Marketing internetowy w wyszukiwarkach
[marketing]
47,00z?


Pocz?tkowo internet by? wy??cznie medium informacyjnym. Wzrost popularno?ci handlu elektronicznego i dynamiczny rozwój przedsi?biorstw korzystaj?cych z sieci sprawi?, ?e dzisiaj pe?ni jeszcze jedn?, niezwykle wa?n? funkcj? -- doskona?ego, taniego i niemal wszechobecnego narz?dzia marketingowego. Aby firmowa strona WWW zosta?a zauwa?ona, trzeba j? odpowiednio przygotowa? i wypromowa?. Co zrobi?, aby w?ród setek adresów zwracanych przez wyszukiwarki, nasza strona znalaz?a si? mo?liwie najwy?ej? Jakie zastosowa? techniki, aby przechytrzy? mechanizmy indeksuj?ce?

Odpowiedzi na te i wiele innych pyta? zawiera ksi??ka "Marketing internetowy w wyszukiwarkach". Czytaj?c j?, poznasz fakty i mity zwi?zane z pozycjonowaniem witryn WWW i korzystaniem z p?atnych form promocji. Nauczysz si? planowa? kampani? reklamow?, dobiera? s?owa kluczowe, stosowa? narz?dzia oferowane przez wyszukiwarki i ocenia? rezultaty swoich dzia?a?. Dowiesz si?, jak dzia?aj? wyszukiwarki i w jaki sposób klasyfikuj? tre?ci. I wreszcie najwa?niejsze -- nauczysz si? modyfikowa? kod ?ród?owy strony WWW tak, aby mechanizm indeksuj?cy jej nie przeoczy?.

  • Formy reklamy w wyszukiwarkach
  • Korzystanie z us?ug firm zewn?trznych
  • Inne formy reklamy internetowej
  • Wybór s?ów kluczowych i ocena ich konkurencyjno?ci
  • Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach
  • Reklama p?atna w Google AdWords
  • Dostosowywanie kodu ?ród?owego i tre?ci strony do wymaga? mechanizmów indeksuj?cych
  • Analiza kampanii internetowej

Zacznij postrzega? reklam? internetow? jako inwestycj?.

Zapraszamy do wymiany pomys?ów i pogl?dów o sprawnym marketingu internetowym na forum autora pod adresem forum.sprawnymarketing.pl.

Data dodania produktu do sklepu: sobota, 31 maja 2008.
Recenzje
Nowości więcej

Serwer firmy - linuxpl.com
48,80z?
Różne
Powiadomienia więcej
Informowanie o produktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu Marketing internetowy w wyszukiwarkach
Dla znajomego
 
Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Informacje
O Pasażu
Korzystanie z serwisu

Copyright © 2004 osCommerce Professional
kredyt, konto bankowe, biznes