Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Konta bankowe
Darmowe konto bankowe (1)Książki komputerowe
Gimp i Photoshop (8)

Flash i ActionScript (7)

Openoffice i Office (8)

Grafika 3D Blender (3)

PHP (12)

JavaScript (7)

Java (9)

C# (5)

Tworzenie stron WWW (6)

Ajax (9)

Linux i Windows (8)

Pozycjonowanie stron (2)Serwery WWW
Dobre serwery WWW (3)

Domeny - gdzie zamówi?Programy komputerowe
Programy antywirusowe (1)

Zarz?dzanie plikami (1)

Do prowadzenia firmy (1)

Graficzne - (phothoshop) (4)

Tworzenie stron WWW

Multimedialne (2)

Programy biurowe

Mapy - nawigacja GPS

Nawigacja GPS

System (windows)

Bezpiecze?stwo dzieci (1)

Po prostu OpenOffice.ux.pl 2.0
[openoffice]
39,00z?


Skorzystaj z bezp?atnej alternatywy -- poznaj OpenOffice

 • Edytor tekstu
 • Arkusz kalkulacyjny
 • Baza danych
 • Program graficzny

OpenOffice 2.0 PL to najnowsza wersja dost?pnego nieodp?atnie pakietu biurowego, który zyska? ju? szerokie grono zwolenników. Pakiet sk?ada si? z edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, aplikacji graficznej, edytora dokumentów HTML i edytora równa?. Nowo?ci? w wersji 2.0 jest program do zarz?dzania bazami danych. OpenOffice 2.0 umo?liwia wykonywanie typowych zada? biurowych zwi?zanych z przygotowywaniem ró?nego rodzaju dokumentów, wykorzystywanie plików w ró?nych formatach (w tym równie? pochodz?cych z pakietu MS Office) oraz import i eksport plików XML i PDF. Jego mo?liwo?ci nie ust?puj? mo?liwo?ciom komercyjnych pakietów biurowych, nad którymi ma jednak zasadnicz? przewag? -- nic nie kosztuje.

Ksi??ka "Po prostu OpenOffice 2.0 PL" to zbiór podstawowych informacji o tym pakiecie. Opisuje narz?dzia zawarte w poszczególnych komponentach OpenOffice oraz sposoby korzystania z nich. Wszystkie zagadnienia zosta?y przedstawione w postaci sekwencji czynno?ci, które nale?y wykona?, aby osi?gn?? okre?lony rezultat. Ka?d? czynno?? ilustruje zrzut ekranu. Dzi?ki temu ksi??ka mo?e s?u?y? jako podr?cznik przydatny przy codziennym korzystaniu z OpenOffice.

 • Instalacja i rejestracja pakietu
 • Tworzenie dokumentów w edytorze Writer
 • Formatowanie tekstu i korzystanie ze stylów
 • Wstawianie tabel, elementów graficznych, spisów tre?ci i skorowidzów
 • Drukowanie dokumentów
 • Korzystanie z arkusza kalkulacyjnego Calc
 • Obliczenia, formu?y, wykresy i bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym
 • Budowanie aplikacji do zarz?dzania zbiorem p?yt kompaktowych w programie Base
 • Tworzenie prezentacji w programie Impress
 • Projektowanie elementów graficznych za pomoc? programu Draw
 • Wstawianie do dokumentów wzorów matematycznych utworzonych w programie Math

Data dodania produktu do sklepu: sobota, 31 maja 2008.
Recenzje
Nowości więcej

Darmowe konto bankowe mbank
0,00z?
Różne
Powiadomienia więcej
Informowanie o produktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu Po prostu OpenOffice.ux.pl 2.0
Dla znajomego
 
Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Informacje
O Pasażu
Korzystanie z serwisu

Copyright © 2004 osCommerce Professional
kredyt, konto bankowe, biznes