Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Konta bankowe
Darmowe konto bankowe (1)Książki komputerowe
Gimp i Photoshop (8)

Flash i ActionScript (7)

Openoffice i Office (8)

Grafika 3D Blender (3)

PHP (12)

JavaScript (7)

Java (9)

C# (5)

Tworzenie stron WWW (6)

Ajax (9)

Linux i Windows (8)

Pozycjonowanie stron (2)Serwery WWW
Dobre serwery WWW (3)

Domeny - gdzie zamówi?Programy komputerowe
Programy antywirusowe (1)

Zarz?dzanie plikami (1)

Do prowadzenia firmy (1)

Graficzne - (phothoshop) (4)

Tworzenie stron WWW

Multimedialne (2)

Programy biurowe

Mapy - nawigacja GPS

Nawigacja GPS

System (windows)

Bezpiecze?stwo dzieci (1)

OpenOffice.ux.pl w biurze i nie tylko
[openoffice]
47,00z?


Wypróbuj OpenOffice, a bez ?alu porzucisz
dotychczas u?ywany pakiet programów biurowych

Kto powiedzia?, ?e dro?sze znaczy lepsze? Wielkie koncerny próbuj? wmówi? nam, ?e tylko za odpowiednio wysok? cen? mo?emy kupi? sobie produkty spe?niaj?ce rosn?ce wymagania jako?ciowe. Na szcz??cie nie jest to prawd?! Warto po?wi?ci? troch? czasu na zapoznanie si? z mo?liwo?ciami oprogramowania stanowi?cego realn?, rozs?dn? alternatyw? dla dominuj?cych na rynku drogich aplikacji biurowych. OpenOffice to znakomity zestaw tak samo funkcjonalnych, prostych w instalacji i obs?udze programów przydatnych w codziennej pracy.

Ksi??ka "OpenOffice.ux.pl w biurze i nie tylko" ma za zadanie u?atwi? Ci efektywne wykorzystanie programów sk?adaj?cych si? na ca?? aplikacj?. Znajdziesz tu nie tyle podstawowe opisy kolejnych polece?, ile kompletne, z?o?one procedury u?atwiaj?ce wykonywanie skomplikowanych operacji i tworzenie indywidualnych, dostosowanych do konkretnych potrzeb szablonów, bez których nie mo?e obej?? si? ?adne biuro. Ka?de dzia?anie zosta?o opisane w punktach, przejrzy?cie i wyczerpuj?co, a zrozumienie ca?o?ci u?atwiaj? liczne rysunki prezentuj?ce wygl?d omawianych w danej chwili elementów ekranu.

Z ksi??ki tej dowiesz si?, jak:

  • obs?ugiwa? skoroszyty w programach pakietu i zapisywa? makra dla cz?sto wykonywanych operacji;
  • tworzy? arkusze dla poszczególnych rozlicze? z klientami, dokumenty dostaw i faktury VAT;
  • oblicza? odsetki ustawowe i aktualizowa? wprowadzone dane;
  • opracowywa? list? obecno?ci pracowników i sortowa? zawarte tam informacje;
  • sporz?dza? zestawienia i szuka? informacji w arkuszach rozleg?ych;
  • przedstawia? dane w postaci graficznej i tekstowej;
  • przystosowywa? programy do w?asnych, indywidualnych potrzeb.

Do niniejszej publikacji do??czono tak?e p?yt? CD
zawieraj?c? przyk?ady wykorzystane w tre?ci ksi??ki.

Data dodania produktu do sklepu: sobota, 31 maja 2008.
Recenzje
Nowości więcej

Bardzo szybki serwer - nazwa.pl
366,00z?
Różne
Powiadomienia więcej
Informowanie o produktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu OpenOffice.ux.pl w biurze i nie tylko
Dla znajomego
 
Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Informacje
O Pasażu
Korzystanie z serwisu

Copyright © 2004 osCommerce Professional
kredyt, konto bankowe, biznes