Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Konta bankowe
Darmowe konto bankowe (1)Książki komputerowe
Gimp i Photoshop (8)

Flash i ActionScript (7)

Openoffice i Office (8)

Grafika 3D Blender (3)

PHP (12)

JavaScript (7)

Java (9)

C# (5)

Tworzenie stron WWW (6)

Ajax (9)

Linux i Windows (8)

Pozycjonowanie stron (2)Serwery WWW
Dobre serwery WWW (3)

Domeny - gdzie zamówi?Programy komputerowe
Programy antywirusowe (1)

Zarz?dzanie plikami (1)

Do prowadzenia firmy (1)

Graficzne - (phothoshop) (4)

Tworzenie stron WWW

Multimedialne (2)

Programy biurowe

Mapy - nawigacja GPS

Nawigacja GPS

System (windows)

Bezpiecze?stwo dzieci (1)

OpenOffice.ux.pl Calc 2.0. ?wiczenia
[openoffice]
19,00z?


Poznaj mo?liwo?ci oferowane przez bezp?atny arkusz kalkulacyjny

 • Jak wprowadza? i formatowa? dane?
 • Jak sprawnie przeprowadza? obliczenia?
 • Jak tworzy? wykresy i drukowa? arkusze?

Przez d?ugi czas okre?lenie „arkusz kalkulacyjny” kojarzy?o si? wy??cznie z jedn? aplikacj?. Jednak rosn?ca popularno?? systemu operacyjnego Linux i oprogramowania open source sprawi?a, ?e na rynku pojawi?o si? wiele nowych narz?dzi tego typu. Jednym z nich jest sk?adnik pakietu biurowego OpenOffice — arkusz kalkulacyjny Calc. Jego mo?liwo?ci w niczym nie ust?puj? mo?liwo?ciom komercyjnych aplikacji. Jest on równie wygodny i ?atwy w obs?udze. Jedn? z najwa?niejszych cech tego narz?dzia jest zdolno?? do wymiany plików z arkuszem Excel.

„OpenOffice.ux.pl Calc 2.0. ?wiczenia” to ksi??ka przeznaczona dla pocz?tkuj?cych u?ytkowników tej aplikacji. Czytaj?c j?, poznasz podstawowe mo?liwo?ci arkusza Calc — dowiesz si?, jak wprowadza?, formatowa? i modyfikowa? dane w komórkach, zaznacza? komórki i przeprowadza? obliczenia. Nauczysz si? korzysta? z funkcji, tworzy? wykresy i rejestrowa? makra. Znajdziesz tu równie? informacje o zapisywaniu i eksportowaniu arkuszy oraz ich drukowaniu.

 • Poruszanie si? pomi?dzy komórkami arkusza
 • Wpisywanie danych
 • Formatowanie wprowadzonych danych
 • Edycja zawarto?ci skoroszytu
 • Zaznaczanie komórek
 • Tworzenie wykresów
 • Korzystanie z funkcji obliczeniowych
 • Rejestrowanie i uruchamianie makropolece?
 • Zapisywanie arkuszy
 • Eksport arkuszy do plików PDF
 • Drukowanie

Poznaj Calc — dobry i darmowy arkusz kalkulacyjny!

Data dodania produktu do sklepu: sobota, 31 maja 2008.
Recenzje
Nowości więcej

Darmowe konto bankowe mbank
0,00z?
Różne
Powiadomienia więcej
Informowanie o produktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu OpenOffice.ux.pl Calc 2.0. ?wiczenia
Dla znajomego
 
Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Informacje
O Pasażu
Korzystanie z serwisu

Copyright © 2004 osCommerce Professional
kredyt, konto bankowe, biznes