Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Konta bankowe
Darmowe konto bankowe (1)Książki komputerowe
Gimp i Photoshop (8)

Flash i ActionScript (7)

Openoffice i Office (8)

Grafika 3D Blender (3)

PHP (12)

JavaScript (7)

Java (9)

C# (5)

Tworzenie stron WWW (6)

Ajax (9)

Linux i Windows (8)

Pozycjonowanie stron (2)Serwery WWW
Dobre serwery WWW (3)

Domeny - gdzie zamówi?Programy komputerowe
Programy antywirusowe (1)

Zarz?dzanie plikami (1)

Do prowadzenia firmy (1)

Graficzne - (phothoshop) (4)

Tworzenie stron WWW

Multimedialne (2)

Programy biurowe

Mapy - nawigacja GPS

Nawigacja GPS

System (windows)

Bezpiecze?stwo dzieci (1)

OpenOffice 2.0 w szkole i nie tylko
[openoffice]
27,00z?


Wykorzystaj mo?liwo?ci bezp?atnego pakietu biurowego

 • Jak tworzy? dokumenty tekstowe?
 • W jaki sposób uatrakcyjni? prezentacj? materia?u lekcyjnego?
 • Jak korzysta? z bazy danych?

Nowoczesna szko?a wymaga nowoczesnych narz?dzi. Przygotowanie uczniów do ?ycia we wspó?czesnym ?wiecie wymaga nieco wi?cej ni? tablicy i kredy. Podstawowym narz?dziem pracy zarówno nauczyciela, jak i ucznia sta? si? komputer oraz odpowiednie aplikacje, w?ród których najwi?ksze znaczenie i zastosowanie ma pakiet biurowy. Na rynku dominuj? drogie aplikacje komercyjne, jednak do pracy i nauki w zupe?no?ci wystarczy dost?pny nieodp?atnie OpenOffice 2.0. Pakiet ten, sk?adaj?cy si? z edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych, programu graficznego i programu do tworzenia prezentacji multimedialnych, posiada ogromne mo?liwo?ci i — co najwa?niejsze — pozwala na wymian? plików z komercyjnym MS Office.

Ksi??ka „OpenOffice 2.0 w szkole i nie tylko” to podr?cznik dla nauczycieli i uczniów, przedstawiaj?cy mo?liwo?ci wykorzystania tego pakietu biurowego w pracy i nauce. Zawarto w nim informacje dotycz?ce przygotowywania dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji i baz danych. Omówiono tu tak?e modu? edytora równa?. Opis ka?dej z aplikacji wchodz?cych w sk?ad pakietu zilustrowano przyk?adami jej zastosowania w szkole.

 • Pobieranie i instalacja pakietu OpenOffice 2.0
 • Przygotowywanie dokumentów tekstowych w module Writer
 • Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym
 • Tworzenie elementów graficznych za pomoc? modu?u Draw
 • Prezentacje multimedialne
 • Edycja wzorów i symboli matematycznych
 • Gromadzenie danych w bazie
 • Zapisywanie i eksport dokumentów

Data dodania produktu do sklepu: sobota, 31 maja 2008.
Recenzje
Nowości więcej

Opiekun dziecka w internecie
49,00z?
Różne
Powiadomienia więcej
Informowanie o produktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu OpenOffice 2.0 w szkole i nie tylko
Dla znajomego
 
Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Informacje
O Pasażu
Korzystanie z serwisu

Copyright © 2004 osCommerce Professional
kredyt, konto bankowe, biznes