Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Konta bankowe
Darmowe konto bankowe (1)Książki komputerowe
Gimp i Photoshop (8)

Flash i ActionScript (7)

Openoffice i Office (8)

Grafika 3D Blender (3)

PHP (12)

JavaScript (7)

Java (9)

C# (5)

Tworzenie stron WWW (6)

Ajax (9)

Linux i Windows (8)

Pozycjonowanie stron (2)Serwery WWW
Dobre serwery WWW (3)

Domeny - gdzie zamówi?Programy komputerowe
Programy antywirusowe (1)

Zarz?dzanie plikami (1)

Do prowadzenia firmy (1)

Graficzne - (phothoshop) (4)

Tworzenie stron WWW

Multimedialne (2)

Programy biurowe

Mapy - nawigacja GPS

Nawigacja GPS

System (windows)

Bezpiecze?stwo dzieci (1)

Excel 2007 w firmie. Controlling, finanse i nie tylko
[Excel]
59,00z?


Wykorzystaj mo?liwo?ci Excela, aby u?atwi? sobie prac? i zarz?dzanie domowymi finansami

 • Jak wykorzystywa? funkcje zagnie?d?one do obliczania premii?
 • Jak importowa? dane finansowe z wielu ?róde??
 • Jak tworzy? zestawienia zbiorcze z zastosowaniem sum cz??ciowych?

Microsoft Office Excel 2007 to nowoczesne narz?dzie, które mo?na wykorzysta? nie tylko w biurze, ale tak?e do sprawnego zarz?dzania finansami domowymi. Program ten pozwala na dokonywanie zaawansowanych i skomplikowanych wylicze?, analiz i zestawie?, a poza tym posiada ogromne mo?liwo?ci prezentacji danych. Dzi?ki zagnie?d?aniu funkcji mo?e by? stosowany do wyliczania premii lub wskazywania pracowników, którzy maj? dosta? nagrod?. W warunkach domowych przy u?yciu Excela mo?esz dokona? wyboru najlepszej oferty kredytowej lub funduszu inwestycyjnego.

„Excel 2007 w firmie. Controling, finanse i nie tylko” pokazuje, w jaki sposób korzysta? z programu w charakterze narz?dzia analiz. Nie ma znaczenia, czy dopiero zaczynasz prac? z Excelem, czy te? u?ywa?e? go ju? wcze?niej. Ksi??ka zawiera wiele praktycznych ?wicze? oraz konkretnych przyk?adów wraz z obja?nieniami, które wskazuj? na ró?ne zastosowania tego programu. Dowiesz si? mi?dzy innymi, w jaki sposób u?ywa? Excela do planowania p?ynno?ci finansowej albo jak obliczy? okres zwrotu nak?adów. Nauczysz si? tworzy? prezentacje danych oraz w?asne funkcje. Co wa?ne, ten podr?cznik zosta? skonstruowany tak, ?eby? móg? nie tylko wykorzystywa?, ale i ??czy? poszczególne funkcjonalno?ci — i w efekcie biegle porusza? si? w?ród ogromnej liczby mo?liwo?ci tej niesamowitej aplikacji.

 • Funkcje statystyczne, logiczne i tekstowe
 • Funkcje matematyczne i trygonometryczne
 • Adresy wzgl?dne i bezwzgl?dne
 • Operacje finansowe z wykorzystaniem daty i czasu
 • Funkcje zagnie?d?one
 • Analiza finansowa
 • Analiza wielokryterialna
 • Udost?pnianie skoroszytu
 • Ochrona danych przed kopiowaniem
 • Automatyzacja pracy z danymi
Excel 2007 — praktyczny zestaw nowoczesnych rozwi?za? do zarz?dzania finansami firmowymi i domowymi.

Data dodania produktu do sklepu: sobota, 31 maja 2008.
Recenzje
Nowości więcej

PowerDVD 8 Deluxe v. 8.0
240,34z?
Różne
Powiadomienia więcej
Informowanie o produktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu Excel 2007 w firmie. Controlling, finanse i nie tylko
Dla znajomego
 
Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Informacje
O Pasażu
Korzystanie z serwisu

Copyright © 2004 osCommerce Professional
kredyt, konto bankowe, biznes