Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Konta bankowe
Darmowe konto bankowe (1)Książki komputerowe
Gimp i Photoshop (8)

Flash i ActionScript (7)

Openoffice i Office (8)

Grafika 3D Blender (3)

PHP (12)

JavaScript (7)

Java (9)

C# (5)

Tworzenie stron WWW (6)

Ajax (9)

Linux i Windows (8)

Pozycjonowanie stron (2)Serwery WWW
Dobre serwery WWW (3)

Domeny - gdzie zamówi?Programy komputerowe
Programy antywirusowe (1)

Zarz?dzanie plikami (1)

Do prowadzenia firmy (1)

Graficzne - (phothoshop) (4)

Tworzenie stron WWW

Multimedialne (2)

Programy biurowe

Mapy - nawigacja GPS

Nawigacja GPS

System (windows)

Bezpiecze?stwo dzieci (1)

Windows Vista PL. Ksi?ga eksperta
[vista]
117,00z?


Poznaj wszystkie tajniki systemu Windows Vista

 • Jak zainstalowa? i optymalnie skonfigurowa? system?
 • W jaki sposób efektywnie pracowa? z plikami multimedialnymi?
 • Jak automatyzowa? prac? systemu za pomoc? skryptów?
 • Jak zabezpieczy? system przed atakami hakerów i wirusów?

Jeste? zaawansowanym u?ytkownikiem systemów operacyjnych Windows i chcesz pozna? najnowszego cz?onka tej rodziny? Poszukujesz stabilnego systemu, dzi?ki któremu Twoja praca b?dzie szybsza i efektywniejsza? Chcesz administrowa? systemem Vista, wykorzystuj?c tak?e jego nieudokumentowane w?a?ciwo?ci? W najnowszej wersji Windows drzemie wiele tajemnic i ciekawych mo?liwo?ci, jednak domy?lna konfiguracja systemu mocno ogranicza elastyczno?? i swobod? pracy. Kreatory zmieniaj? proste czynno?ci w skomplikowane procedury, a u?yteczne i ciekawe programy ukryto w g?szczu menu i okien dialogowych. Je?li chcesz pozna? Windows Vista od podszewki, musisz wyj?? poza firmow? dokumentacj? i schematy powielane w ksi??kach na jego temat.

Ksi??ka "Windows Vista PL. Ksi?ga eksperta" to skarbnica informacji na temat najnowszej wersji najpopularniejszego systemu operacyjnego. Znajdziesz w niej opisy ró?nych technik pracy z systemem Vista -- zarówno tych usankcjonowanych przez Microsoft i przedstawianych w innych publikacjach o tej wersji Windows, jak i niestandardowych -- skrótów, sposobów na dopasowanie go do w?asnych potrzeb, metod obej?cia znanych problemów oraz wskazówki, jak unikn?? zastawianych przez niego pu?apek. Przeczytasz o konfigurowaniu systemu, zabezpieczaniu go, zarz?dzaniu kontami u?ytkowników, tworzeniu skryptów, modyfikowaniu rejestru i wielu innych czynno?ciach, dzi?ki którym optymalnie wykorzystasz mo?liwo?ci Windows Vista.

 • Przegl?d nowych mo?liwo?ci Windows Vista
 • Konfiguracja parametrów startowych systemu
 • Operacje na plikach i katalogach
 • Administrowanie kontami u?ytkowników
 • Korzystanie z narz?dzi do??czonych do systemu
 • Modyfikowanie rejestru systemowego
 • Tworzenie skryptów
 • Optymalizacja wydajno?ci Windows Vista
 • Korzystanie z poczty elektronicznej i przegl?darki Internet Explorer
 • Konfigurowanie zabezpiecze? systemowych
 • Mechanizmy obs?ugi sieci

Odkryj potencja? tkwi?cy w systemie Windows Vista.

Data dodania produktu do sklepu: sobota, 31 maja 2008.
Recenzje
Nowości więcej
Die angegebene Datei konnte nicht auf dem Server gefunden werden!