Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Konta bankowe
Darmowe konto bankowe (1)Książki komputerowe
Gimp i Photoshop (8)

Flash i ActionScript (7)

Openoffice i Office (8)

Grafika 3D Blender (3)

PHP (12)

JavaScript (7)

Java (9)

C# (5)

Tworzenie stron WWW (6)

Ajax (9)

Linux i Windows (8)

Pozycjonowanie stron (2)Serwery WWW
Dobre serwery WWW (3)

Domeny - gdzie zamówi?Programy komputerowe
Programy antywirusowe (1)

Zarz?dzanie plikami (1)

Do prowadzenia firmy (1)

Graficzne - (phothoshop) (4)

Tworzenie stron WWW

Multimedialne (2)

Programy biurowe

Mapy - nawigacja GPS

Nawigacja GPS

System (windows)

Bezpiecze?stwo dzieci (1)

Rozbudowa i naprawa systemu Windows
[windows]
99,00z?


Poznaj i wykorzystaj wszystkie mo?liwo?ci systemu Windows XP

 • Zainstaluj i zaktualizuj system.
 • Dostosuj ustawienia Windows.
 • Skonfiguruj zabezpieczenia i po??czenia sieciowe.

Windows XP jest dzi? najpopularniejszym systemem operacyjnym dla komputerów PC. Korzystaj? z niego zarówno u?ytkownicy domowi, jak i przedsi?biorstwa. Jednak mimo tak ogromnej popularno?ci, Windows XP nie posiada dokumentacji, która szczegó?owo opisywa?aby wszystkie jego mo?liwo?ci. Wi?kszo?? dost?pnych na rynku pozycji ksi??kowych koncentruje si? na podstawowych zagadnieniach, niemal ca?kowicie pomijaj?c tematy zaawansowane oraz opisy rzadziej wykorzystywanych narz?dzi i funkcji. Tymczasem coraz wi?cej u?ytkowników tego systemu wykorzystuje wiele dotychczas nieopisanych funkcji.

Ksi??ka "Rozbudowa i naprawa systemu Windows" to podr?cznik kompleksowo opisuj?cy system Windows XP. Czytaj?c t? ksi??k?, poznasz dzia?anie i funkcje systemu Windows bez potrzeby przebijania si? przez rozbudowane opisy najprostszych procedur. Znajdziesz tu szczegó?owe omówienie procesu instalacji i aktualizacji systemu oraz konfigurowania go tak, aby pracowa? z najwi?ksz? wydajno?ci?. Nauczysz si? zarz?dza? kontami u?ytkowników, woluminami dyskowymi i sprz?tem oraz dowiesz si?, w jaki sposób wykonywa? kopie zapasowe i przywraca? z nich dane. Przeczytasz tak?e o przystosowywaniu systemu operacyjnego Windows do pracy w sieci oraz o dobieraniu parametrów zabezpiecze? systemowych tak, aby naprawd? pomaga?y chroni? komputer, a nie przeszkadza?y u?ytkownikowi w pracy.

 • Instalowanie systemu
 • Przenoszenie ustawie? z innych komputerów
 • Pobieranie i instalacja aktualizacji
 • Zarz?dzanie u?ytkownikami i urz?dzeniami
 • Dostrajanie wydajno?ci systemu
 • Edycja rejestru
 • Konfiguracja ustawie? sieciowych
 • Praca z konsol? tekstow? i tworzenie plików wsadowych oraz skryptów
 • Odzyskiwanie utraconych danych

Odkryj prawdziw? pot?g? systemu Windows XP.

Data dodania produktu do sklepu: sobota, 31 maja 2008.
Recenzje
Nowości więcej

Zone Alarm Pro
159,01z?
Różne
Powiadomienia więcej
Informowanie o produktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu Rozbudowa i naprawa systemu Windows
Dla znajomego
 
Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Informacje
O Pasażu
Korzystanie z serwisu

Copyright © 2004 osCommerce Professional
kredyt, konto bankowe, biznes