Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Konta bankowe
Darmowe konto bankowe (1)Książki komputerowe
Gimp i Photoshop (8)

Flash i ActionScript (7)

Openoffice i Office (8)

Grafika 3D Blender (3)

PHP (12)

JavaScript (7)

Java (9)

C# (5)

Tworzenie stron WWW (6)

Ajax (9)

Linux i Windows (8)

Pozycjonowanie stron (2)Serwery WWW
Dobre serwery WWW (3)

Domeny - gdzie zamówi?Programy komputerowe
Programy antywirusowe (1)

Zarz?dzanie plikami (1)

Do prowadzenia firmy (1)

Graficzne - (phothoshop) (4)

Tworzenie stron WWW

Multimedialne (2)

Programy biurowe

Mapy - nawigacja GPS

Nawigacja GPS

System (windows)

Bezpiecze?stwo dzieci (1)

Rejestr Windows XP. Praktyczne przyk?ady
[linux]
19,00z?


Podr?cznik przydatny ka?demu u?ytkownikowi systemu Windows

 • Zasady edycji rejestru
 • Modyfikowanie dzia?ania systemu
 • Wyszukiwanie kluczy w rejestrze

Rejestr Windows XP to baza danych, w której zapisane s? parametry dzia?ania systemu, informacje o sprz?cie, zainstalowanym oprogramowaniu oraz u?ytkownikach komputera. Po raz pierwszy pojawi? si? w systemach Windows z rodziny 9x, zast?puj?c pliki .ini, autoexec.bat i config.sys. Koncepcja przechowywania wszystkich danych o systemie operacyjnym w jednym miejscu, pomimo i? wydaje si? doskona?a, nie jest niestety pozbawiona wad -- rejestr jest bardzo podatny na uszkodzenia, b??dne wpisy i nieumiej?tne modyfikacje. Jednak odpowiednio przeprowadzona edycja rejestru jest sposobem na poprawienie wydajno?ci systemu operacyjnego i dostosowanie jego dzia?ania do potrzeb u?ytkownika.

Dzi?ki wiadomo?ciom z ksi??ki "Rejestr Windows XP. Praktyczne przyk?ady" zmodyfikujesz rejestr w poprawny sposób. Dowiesz si?, jak jest skonstruowany i gdzie szuka? odpowiednich wpisów. Nauczysz si? tworzy? jego kopi? zapasow?. Przeczytasz tak?e o tym, jak zast?powa? uszkodzone fragmenty rejestru cz??ciami kopii zapasowej. Poznasz sposoby zmiany wygl?du pulpitu, personalizowania systemu, podnoszenia jego bezpiecze?stwa i optymalizowania wydajno?ci za pomoc? odpowiednich modyfikacji pliku rejestru.

 • Zadania rejestru
 • Metody edycji rejestru
 • Struktura pliku rejestru
 • Ochrona rejestru i wykonywanie kopii zapasowych
 • Personalizacja pulpitu
 • Blokowanie dost?pu do nap?dów
 • Podnoszenie bezpiecze?stwa systemu
 • Poprawa stabilno?ci systemu Windows
 • Przeszukiwanie kluczy

W wielu przypadkach rejestr mo?e by? najlepszym narz?dziem do poprawy dzia?ania systemu. Poznaj mo?liwo?ci, jakie Ci oferuje.

Data dodania produktu do sklepu: sobota, 31 maja 2008.
Recenzje
Nowości więcej

Bardzo szybki serwer - nazwa.pl
366,00z?
Różne
Powiadomienia więcej
Informowanie o produktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu Rejestr Windows XP. Praktyczne przyk?ady
Dla znajomego
 
Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Informacje
O Pasażu
Korzystanie z serwisu

Copyright © 2004 osCommerce Professional
kredyt, konto bankowe, biznes