Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Konta bankowe
Darmowe konto bankowe (1)Książki komputerowe
Gimp i Photoshop (8)

Flash i ActionScript (7)

Openoffice i Office (8)

Grafika 3D Blender (3)

PHP (12)

JavaScript (7)

Java (9)

C# (5)

Tworzenie stron WWW (6)

Ajax (9)

Linux i Windows (8)

Pozycjonowanie stron (2)Serwery WWW
Dobre serwery WWW (3)

Domeny - gdzie zamówi?Programy komputerowe
Programy antywirusowe (1)

Zarz?dzanie plikami (1)

Do prowadzenia firmy (1)

Graficzne - (phothoshop) (4)

Tworzenie stron WWW

Multimedialne (2)

Programy biurowe

Mapy - nawigacja GPS

Nawigacja GPS

System (windows)

Bezpiecze?stwo dzieci (1)

Po prostu Windows Vista PL
[vista]
59,00z?


Opanuj zasady obs?ugi Windows Vista

 • Jak rozpocz?? prac? z systemem Windows Vista?
 • W jaki sposób dostosowa? system do swoich potrzeb?
 • Jak korzysta? z internetu?

Chcesz szybko pozna? mo?liwo?ci Windows Vista? Sprawdzi?, czym ró?ni si? od swoich poprzedników? A mo?e zastanawiasz si?, czy rzeczywi?cie jest tak bezpieczny i stabilny, jak twierdz? jego twórcy? Windows Vista to najnowsze wcielenie systemu operacyjnego, dzi?ki któremu obs?uga komputerów PC sta?a si? ?atwa i przyjemna. Vista to nie tylko nowy i niezwykle efektowny interfejs u?ytkownika -- to tak?e nowe mechanizmy bezpiecze?stwa, biblioteki, metody wyszukiwania informacji w plikach na dysku i w sieci oraz sposoby wspó?pracy z innymi komputerami i urz?dzeniami peryferyjnymi. Windows Vista sprzedawany jest w pi?ciu wersjach, przeznaczonych do pracy na komputerach domowych, firmowych i serwerach. Dzi?ki temu ka?dy u?ytkownik mo?e wybra? optymaln? dla siebie konfiguracj? systemu.

"Po prostu Windows Vista PL" to podr?cznik, dzi?ki któremu w szybki i ?atwy sposób opanujesz mo?liwo?ci tego systemu operacyjnego. Przeczytasz o logowaniu si?, blokowaniu komputera i prze??czaniu pomi?dzy u?ytkownikami. Poznasz podstawy korzystania z elementów systemu -- okien i ikon, a tak?e dowiesz si?, jak kopiowa? pliki oraz konfigurowa? menu Start i wygl?d Pulpitu. Nauczysz si? dostosowywa? system do swoich wymaga? za pomoc? Panelu sterowania, nagrywa? p?yty CD i DVD, instalowa? nowe programy, drukowa?, wysy?a? faksy i przetwarza? pliki multimedialne. Przeczytasz tak?e o po??czeniu komputera z internetem, korzystaniu z poczty elektronicznej i WWW oraz zabezpieczaniu systemu przed wirusami i atakami z sieci. Ka?de zagadnienie przedstawione jest w postaci bogato ilustrowanych sekwencji czynno?ci, co u?atwi Ci zrozumienie prezentowanych tre?ci.

 • Rozpocz?cie pracy z systemem Windows Vista
 • Korzystanie z klawiatury i myszy
 • Podstawowe elementy systemu Windows Vista
 • Konfiguracja wygl?du Pulpitu i menu Start
 • Panel sterowania
 • Praca z systemem plików
 • Nagrywanie p?yt CD i DVD
 • Drukowanie, skanowanie i faksowanie
 • Obróbka cyfrowych fotografii oraz cyfrowego wideo
 • Przegl?danie stron WWW i korzystanie z poczty elektronicznej
 • Konfigurowanie zabezpiecze? systemowych
 • Konserwacja systemu

Poznaj mo?liwo?ci najnowszej wersji systemu Windows.

Data dodania produktu do sklepu: sobota, 31 maja 2008.
Recenzje
Nowości więcej

Bardzo szybki serwer - nazwa.pl
366,00z?
Różne
Powiadomienia więcej
Informowanie o produktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu Po prostu Windows Vista PL
Dla znajomego
 
Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Informacje
O Pasażu
Korzystanie z serwisu

Copyright © 2004 osCommerce Professional
kredyt, konto bankowe, biznes