Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Konta bankowe
Darmowe konto bankowe (1)Książki komputerowe
Gimp i Photoshop (8)

Flash i ActionScript (7)

Openoffice i Office (8)

Grafika 3D Blender (3)

PHP (12)

JavaScript (7)

Java (9)

C# (5)

Tworzenie stron WWW (6)

Ajax (9)

Linux i Windows (8)

Pozycjonowanie stron (2)Serwery WWW
Dobre serwery WWW (3)

Domeny - gdzie zamówi?Programy komputerowe
Programy antywirusowe (1)

Zarz?dzanie plikami (1)

Do prowadzenia firmy (1)

Graficzne - (phothoshop) (4)

Tworzenie stron WWW

Multimedialne (2)

Programy biurowe

Mapy - nawigacja GPS

Nawigacja GPS

System (windows)

Bezpiecze?stwo dzieci (1)

JavaScript dla webmasterów. Zaawansowane programowanie
[java]
89,00z?


Kompendium wiedzy na temat j?zyka JavaScript

 • Model DOM i programowanie obiektowe
 • Tworzenie dynamicznych interfejsów u?ytkownika
 • Mechanizmy komunikacji klient-serwer

JavaScript to j?zyk programowania interpretowany po stronie przegl?darki i wykorzystywany do tworzenia elementów stron WWW. Opracowany w firmie Netscape, pocz?tkowo s?u?y? wy??cznie do weryfikowania poprawno?ci danych wprowadzanych w formularzach. Dzi? ma znacznie szersze zastosowania. Przede wszystkim pozwala wzbogaci? stron? WWW o elementy niedost?pne w "czystym" HTML, a jego najnowsze wersje umo?liwiaj? korzystanie z dokumentów XML oraz komunikacj? z us?ugami sieciowymi. Z tego wzgl?du JavaScript jest niemal nieod??cznym elementem nowoczesnej witryny internetowej.

Ksi??ka "JavaScript dla webmasterów. Zaawansowane programowanie" to podr?cznik opisuj?cy wszystkie mo?liwo?ci j?zyka JavaScript. Przedstawia jego histori? i pokazuje, jak rozwi?zywa? problemy, przed którymi cz?sto staj? twórcy witryn i aplikacji WWW. W ksi??ce opisano kluczowe elementy j?zyka, takie jak zdarzenia, wyra?enia regularne oraz metody identyfikacji przegl?darki WWW i interakcji z ni?, umo?liwiaj?ce tworzenie dynamicznych interfejsów u?ytkownika. Scharakteryzowano sposoby rozszerzania j?zyka JavaScript oraz techniki budowania mechanizmów komunikacji mi?dzy klientem i serwerem bez u?ywania elementów po?rednicz?cych.

 • Podstawowe elementy ECMAScript
 • Zasady programowania obiektowego
 • Osadzanie elementów JavaScript w kodzie strony WWW
 • Hierarchia modelu DOM
 • Korzystanie z wyra?e? regularnych
 • Detekcja typu przegl?darki i systemu operacyjnego
 • Obs?uga zdarze?
 • Kontrola poprawno?ci danych z formularzy
 • Wykorzystywanie elementów j?zyka XML
 • Komunikacja mi?dzy przegl?dark? i serwerem oraz us?ugi sieciowe
 • Bezpiecze?stwo aplikacji JavaScript

Je?li chcesz, aby Twoje aplikacje WWW dzia?a?y szybciej,
skorzystaj z mo?liwo?ci JavaScript.

Data dodania produktu do sklepu: sobota, 31 maja 2008.
Recenzje
Nowości więcej

Zone Alarm Pro
159,01z?
Różne
Powiadomienia więcej
Informowanie o produktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu JavaScript dla webmasterów. Zaawansowane programowanie
Dla znajomego
 
Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Informacje
O Pasażu
Korzystanie z serwisu

Copyright © 2004 osCommerce Professional
kredyt, konto bankowe, biznes