Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Konta bankowe
Darmowe konto bankowe (1)Książki komputerowe
Gimp i Photoshop (8)

Flash i ActionScript (7)

Openoffice i Office (8)

Grafika 3D Blender (3)

PHP (12)

JavaScript (7)

Java (9)

C# (5)

Tworzenie stron WWW (6)

Ajax (9)

Linux i Windows (8)

Pozycjonowanie stron (2)Serwery WWW
Dobre serwery WWW (3)

Domeny - gdzie zamówi?Programy komputerowe
Programy antywirusowe (1)

Zarz?dzanie plikami (1)

Do prowadzenia firmy (1)

Graficzne - (phothoshop) (4)

Tworzenie stron WWW

Multimedialne (2)

Programy biurowe

Mapy - nawigacja GPS

Nawigacja GPS

System (windows)

Bezpiecze?stwo dzieci (1)

AJAX i JavaScript. Tworzenie i optymalizacja aplikacji sieciowyc
[javascript]
44,00z?


Wykorzystaj w projektach najnowsze technologie

 • Poznaj zasady funkcjonowania technologii AJAX
 • Zastosuj narz?dzia i biblioteki u?atwiaj?ce budowanie aplikacji internetowych
 • Zaprojektuj aplikacje, pos?uguj?c si? przypadkami u?ycia

Rosn?ca popularno?? internetu sprawi?a, ?e jego u?ytkownicy stawiaj? witrynom WWW i aplikacjom sieciowym coraz wy?sze wymagania. Nie wystarczy ju? przygotowa? efektowny projekt graficzny i atrakcyjn? tre??. Dzi? liczy si? szybko?? dzia?ania, bezpiecze?stwo i wygoda obs?ugi. Ratunkiem dla programistów poszukuj?cych kolejnych metod usprawnienia dzia?ania swoich aplikacji jest technologia AJAX. To niesamowite po??czenie j?zyka JavaScript i XML pozwoli?o wyeliminowa? najwi?ksz? wad? aplikacji i witryn WWW, czyli konieczno?? prze?adowywania strony po ka?dej zmianie zawarto?ci. AJAX realizuje proces prze?adowania danych w tle, w sposób niezauwa?alny dla u?ytkownika. Oczywi?cie, to nie jedyna zaleta technologii AJAX -- jest ich znacznie wi?cej.

Czytaj?c ksi??k? „AJAX i JavaScript. Tworzenie i optymalizacja aplikacji sieciowych“, odkryjesz wszystkie zalety tej technologii i dowiesz si?, jak projektowa? i pisa? wydajne, bezpieczne oraz ergonomiczne aplikacje WWW. Nauczysz si? korzysta? z ??da? asynchronicznych, przetwarza? pobrane dane i rozbudowywa? istniej?ce aplikacje tak, aby zastosowa? AJAX. Poznasz proces projektowania i tworzenia aplikacji sieciowych z wykorzystaniem przypadków u?ycia, zadbasz o wygod? obs?ugi i zdiagnozujesz oraz rozwi??esz problemy z kodem AJAKSA. W ksi??ce znajdziesz tak?e omówienie bibliotek i narz?dzi, dzi?ki którym proces budowania aplikacji przyspieszysz i usprawnisz.

 • Obiekty XMLHttpRequest
 • ??dania asynchroniczne
 • Modyfikowanie aplikacji pod k?tem AJAKSA
 • Zwi?kszanie u?yteczno?ci witryn internetowych
 • Przetwarzanie danych zwracanych do aplikacji ajaksowych
 • Korzystanie z bibliotek Sarissa i Scriptaculous
 • Przyspieszanie wy?wietlania danych
 • Formularze logowania oparte na AJAKSIE
 • Biblioteki AJAKSA dla PHP, Javy, C# i DHTML

Powi?ksz swój arsena? narz?dzi o technologi? AJAX
i popraw komfort swojej pracy oraz jako?? aplikacji!

Data dodania produktu do sklepu: sobota, 31 maja 2008.
Recenzje
Nowości więcej

Opiekun dziecka w internecie
49,00z?
Różne
Powiadomienia więcej
Informowanie o produktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu AJAX i JavaScript. Tworzenie i optymalizacja aplikacji sieciowyc
Dla znajomego
 
Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Informacje
O Pasażu
Korzystanie z serwisu

Copyright © 2004 osCommerce Professional
kredyt, konto bankowe, biznes