Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Konta bankowe
Darmowe konto bankowe (1)Książki komputerowe
Gimp i Photoshop (8)

Flash i ActionScript (7)

Openoffice i Office (8)

Grafika 3D Blender (3)

PHP (12)

JavaScript (7)

Java (9)

C# (5)

Tworzenie stron WWW (6)

Ajax (9)

Linux i Windows (8)

Pozycjonowanie stron (2)Serwery WWW
Dobre serwery WWW (3)

Domeny - gdzie zamówi?Programy komputerowe
Programy antywirusowe (1)

Zarz?dzanie plikami (1)

Do prowadzenia firmy (1)

Graficzne - (phothoshop) (4)

Tworzenie stron WWW

Multimedialne (2)

Programy biurowe

Mapy - nawigacja GPS

Nawigacja GPS

System (windows)

Bezpiecze?stwo dzieci (1)

Java. Programowanie obiektowe
[java]
37,00z?


Doskona?e wprowadzenie w ?wiat obiektowo?ci

 • Podstawowe zasady programowania obiektowego
 • Programowanie sterowane zdarzeniami
 • Obs?uga wyj?tków i wielow?tkowo?ci

Programowanie obiektowe to technologia, która zdoby?a ju? bardzo mocn? pozycj? w?ród twórców oprogramowania. Nadal jednak wielu programistów, którzy zdobywali do?wiadczenie, u?ywaj?c j?zyków proceduralnych, ma problemy z jej zrozumieniem i wszechstronnym stosowaniem. Wiele j?zyków programowania okre?lanych mianem "obiektowe" wywodzi si? z j?zyków proceduralnych, co ogranicza mo?liwo?ci wykorzystywania wszystkich zalet obiektowo?ci. Ogranicze? tych pozbawiona jest Java -- stworzony od podstaw, nowoczesny, bezpieczny, niezale?ny od typu komputera i systemu operacyjnego, w pe?ni obiektowy j?zyk programowania.

Ksi??ka "Java. Programowanie obiektowe" opisuje wszystkie aspekty programowania obiektowego w Javie. Pocz?tkuj?cy u?ytkownicy tego j?zyka znajd? w niej wyja?nienia nawet najbardziej skomplikowanych mechanizmów obiektowo?ci, a ci, którzy posiadaj? ju? pewne do?wiadczenie, mog? wykorzysta? j? w charakterze podr?cznego kompendium wiedzy. Mo?na znale?? w niej omówienie zarówno podstawowych zagadnie?, jak i zaawansowanych technik obs?ugi b??dów, programowania wielow?tkowego i sterowanego zdarzeniami. W ksi??ce przedstawiono równie? metody tworzenia wydajnie dzia?aj?cych programów, które do uruchomienia nie wymagaj? maszyn o pot??nej mocy obliczeniowej.

 • Cechy programowania obiektowego
 • Obiektowo?? w Javie
 • Tworzenie i stosowanie klas i obiektów
 • Budowanie pakietów
 • Tworzenie apletów
 • Komunikacja apletów ze skryptami Java Script
 • Obiekty nas?uchuj?ce i obs?uga zdarze?
 • Przechwytywanie wyj?tków
 • Synchronizacja w?tków

Poznaj mo?liwo?ci technologii obiektowej w praktyce.

Data dodania produktu do sklepu: sobota, 31 maja 2008.
Recenzje
Nowości więcej

Total Commander wersja 7
125,81z?
Różne
Powiadomienia więcej
Informowanie o produktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu Java. Programowanie obiektowe
Dla znajomego
 
Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Informacje
O Pasażu
Korzystanie z serwisu

Copyright © 2004 osCommerce Professional
kredyt, konto bankowe, biznes