Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Konta bankowe
Darmowe konto bankowe (1)Książki komputerowe
Gimp i Photoshop (8)

Flash i ActionScript (7)

Openoffice i Office (8)

Grafika 3D Blender (3)

PHP (12)

JavaScript (7)

Java (9)

C# (5)

Tworzenie stron WWW (6)

Ajax (9)

Linux i Windows (8)

Pozycjonowanie stron (2)Serwery WWW
Dobre serwery WWW (3)

Domeny - gdzie zamówi?Programy komputerowe
Programy antywirusowe (1)

Zarz?dzanie plikami (1)

Do prowadzenia firmy (1)

Graficzne - (phothoshop) (4)

Tworzenie stron WWW

Multimedialne (2)

Programy biurowe

Mapy - nawigacja GPS

Nawigacja GPS

System (windows)

Bezpiecze?stwo dzieci (1)

Java 2. Techniki zaawansowane. Wydanie II
[java]
125,00z?


Kompletne i niezast?pione ?ród?o wiedzy dla do?wiadczonych programistów

 • Kolejne wydanie doskona?ego przewodnika po zaawansowanych mo?liwo?ciach Javy
 • Wszystkie kody ?ród?owe w ksi??ce zaktualizowane do J2SE 5.0
 • Szczegó?owe omówienie wielow?tkowo?ci, kolekcji, programowania aplikacji sieciowych i bazodanowych, bezpiecze?stwa i internacjonalizacji aplikacji, obiektów rozproszonych i j?zyka XML

Kolejne ju? wydanie przewodnika opisuj?cego zaawansowane i nieznane w?a?ciwo?ci j?zyka Java, tym razem w wersji 5.0, to kompendium wiedzy dla wszystkich programistów zamierzaj?cych tworzy? rozbudowane aplikacje. Nowa wersja j?zyka Java to nie tylko nowy numer -- to przede wszystkim ogromna ilo?? nowych funkcji i mo?liwo?ci, klas i obiektów. W JDK 5.0 wprowadzono nowe mechanizmy obs?ugi w?tków i kolekcji, rozszerzono mo?liwo?ci biblioteki Swing i klas wykorzystywanych do tworzenia aplikacji bazodanowych i sieciowych. "Java 2. Techniki zaawansowane. Wydanie II" przedstawia i opisuje wszystkie te nowo?ci.

Wszystkie przyk?adowe programy zosta?y zaktualizowane do najnowszej wersji Javy i przedstawiaj? praktyczne rozwi?zania rzeczywistych problemów, z jakimi mo?e spotka? si? twórca aplikacji w j?zyku Java. Ksi??ka zawiera wiele nowych podrozdzia?ów po?wi?conych nowo?ciom wprowadzonym w J2SE 5.0. Dok?adnie i na przyk?adach opisuje zagadnienia zwi?zane z wielow?tkowo?ci?, kolekcjami, metadanymi, stosowaniem j?zyka XML, komunikacj? z bazami danych i wieloma innymi elementami zaawansowanego programowania w Javie.

 • Aplikacje wielow?tkowe
 • Kolekcje i operacje na nich
 • Po??czenia sieciowe
 • Interfejs JDBC i LDAP
 • Aplikacje rozproszone
 • Technologia CORBA
 • Zaawansowane mo?liwo?ci bibliotek Swing i AWT
 • Technologia JavaBeans
 • Bezpiecze?stwo aplikacji
 • Internacjonalizacja
 • Korzystanie z j?zyka XML

Je?li zamierzasz wykorzysta? Jav? w z?o?onym projekcie informatycznym, ta ksi??ka b?dzie dla Ciebie niezast?piona.

Data dodania produktu do sklepu: sobota, 31 maja 2008.
Recenzje
Nowości więcej

PowerDVD 8 v.8.0 Standard
170,80z?
Różne
Powiadomienia więcej
Informowanie o produktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu Java 2. Techniki zaawansowane. Wydanie II
Dla znajomego
 
Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Informacje
O Pasażu
Korzystanie z serwisu

Copyright © 2004 osCommerce Professional
kredyt, konto bankowe, biznes