Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Konta bankowe
Darmowe konto bankowe (1)Książki komputerowe
Gimp i Photoshop (8)

Flash i ActionScript (7)

Openoffice i Office (8)

Grafika 3D Blender (3)

PHP (12)

JavaScript (7)

Java (9)

C# (5)

Tworzenie stron WWW (6)

Ajax (9)

Linux i Windows (8)

Pozycjonowanie stron (2)Serwery WWW
Dobre serwery WWW (3)

Domeny - gdzie zamówi?Programy komputerowe
Programy antywirusowe (1)

Zarz?dzanie plikami (1)

Do prowadzenia firmy (1)

Graficzne - (phothoshop) (4)

Tworzenie stron WWW

Multimedialne (2)

Programy biurowe

Mapy - nawigacja GPS

Nawigacja GPS

System (windows)

Bezpiecze?stwo dzieci (1)

Java 2. Podstawy
[java]
79,00z?


  • Obszerny przewodnik po j?zyku Java -- zaktualizowany dla wersji JDK 1.3
  • Pe?ne omówienie ?rodowiska programowania zorientowanego obiektowo oraz klas Swing
  • Wi?cej przyk?adowch kodów przydatnych profesjonalnym programistom
  • CD-ROM zawiera kod ?ród?owy wszystkich programów, J2SE w wersji 1.3, Forte™ -- Java Community Edition i wiele wi?cej!
Pi?? wyda? w USA, pierwsze wydanie w Polsce!

"Java 2. Podstawy” jest najlepsz? ksi??k? dla programistów. Nie ma sobie równych pod wzgl?dem ilo?ci przekazanych informacji, a mimo to pozostaje bardzo czytelna. -- K. N. King, Computer Reviews

Programi?ci znajd? tu wszystko, czego potrzeba, aby wykorzysta? pot?g? j?zyka Java… -- PC Week

"Java 2. Podstawy" dostarcza wszystkiego, czego potrzebujesz, aby uko?czy? nawet najbardziej skomplikowane projekty. Dlatego w?a?nie ta ksi??ka przez pi?? lat by?a mi?dzynarodowym bestsellerem. "Java 2. Podstawy" omawia podstawy platformy Java 2 Standard Edition w wersji 1.3, zawiera pe?ny opis zorientowanego obiektowo ?rodowiska programistycznego Javy, komponentów interfejsu u?ytkownika Swing i wiele, wiele wi?cej.

Pi?ta wydanie prezentuje wiele nowych, gotowych do zastosowania programów, z których zas?yn??y poprzednie edycje tej ksi??ki: pojawi?y si? równie? nowe programy dotycz?ce mechanizmu odbicia oraz optymalizacji kodu. Szczegó?owo wyja?niono koncepcj? klas wewn?trznych, funkcjonowanie proxy, obs?ug? wyj?tków, techniki usuwania b??dów, model zdarze? Javy, interfejs wej?cia/wyj?cia oraz zarz?dzania plikami.

Kompendium dla programistów Javy, a w nim:

  • Omówienie j?zyka Java i tworzenia aplikacji w ?rodowisku Forte(tm)
  • Tworzenie aplikacji GUI przy pomocy nowych klas Swing
  • Sposoby pisania klas proxy i klas wewn?trznych
  • Korzystanie z modelu zdarze? Javy
  • Omówienie klas strumieni oraz mechanizmu zarz?dzania plikami
To idealna ksi??ka dla profesjonalnych programistów, którzy chc? nauczy? si? Javy i wykorzysta? j? w swojej pracy zawodowej. Zawiera CD-ROM z kodem ?ród?owy wszystkich przyk?adów, Forte ™ -- Java Community Edition (zintegrowane ?rodowisko programistyczne Javy) oraz wersje testowe wielu innych u?ytecznych programów.

Data dodania produktu do sklepu: sobota, 31 maja 2008.
Recenzje
Nowości więcej
Die angegebene Datei konnte nicht auf dem Server gefunden werden!