Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Konta bankowe
Darmowe konto bankowe (1)Książki komputerowe
Gimp i Photoshop (8)

Flash i ActionScript (7)

Openoffice i Office (8)

Grafika 3D Blender (3)

PHP (12)

JavaScript (7)

Java (9)

C# (5)

Tworzenie stron WWW (6)

Ajax (9)

Linux i Windows (8)

Pozycjonowanie stron (2)Serwery WWW
Dobre serwery WWW (3)

Domeny - gdzie zamówi?Programy komputerowe
Programy antywirusowe (1)

Zarz?dzanie plikami (1)

Do prowadzenia firmy (1)

Graficzne - (phothoshop) (4)

Tworzenie stron WWW

Multimedialne (2)

Programy biurowe

Mapy - nawigacja GPS

Nawigacja GPS

System (windows)

Bezpiecze?stwo dzieci (1)

J2ME. Tworzenie gier
[java]
39,00z?


Stwórz w?asn? gr? do telefonu komórkowego

 • Poznaj technologi? J2ME
 • Zaprojektuj interfejs u?ytkownika dla gry
 • Zaimplementuj mechanizmy wy?wietlania grafiki 3D

Wspó?czesne telefony komórkowe przesta?y by? urz?dzeniami wykorzystywanymi wy??cznie do prowadzenia rozmów i wysy?ania wiadomo?ci SMS. Mo?na je dzi? stosowa? do wielu innych celów -- pe?ni? rol? notatników, dyktafonów, aparatów fotograficznych, odtwarzaczy plików MP3 i przeno?nych konsoli do gier. Jednak najwi?ksze mo?liwo?ci telefony komórkowe uzyska?y dzi?ki zaimplementowaniu w nich j?zyka Java. Mobilna Java pozwala nie tylko na tworzenie dodatkowych narz?dzi, ale tak?e gier -- zarówno prostych platformówek, jak i skomplikowanych gier wykorzystuj?cych z?o?one algorytmy wy?wietlania grafiki trójwymiarowej.

Ksi??ka "J2ME. Tworzenie gier" to podr?cznik, dzi?ki któremu opanujesz technologi? J2ME i wykorzystasz j? do napisania w?asnej gry do telefonu komórkowego. Czytaj?c j?, poznasz podstawy mobilnej Javy, zainstalujesz narz?dzia niezb?dne do pracy i dowiesz si?, jak zbudowana jest aplikacja przeznaczona do wykorzystania w tym urz?dzeniu. Zaprojektujesz interfejs u?ytkownika i zastosujesz podstawowe metody generowania grafiki 2D. Poznasz tak?e bibliotek? Java Mobile 3D i wykorzystasz j? do stworzenia prawdziwej gry z trójwymiarow? grafik?, uwzgl?dniaj?c? tekstury obiektów, o?wietlenie i cieniowanie. Dowiesz si? równie?, jak budowa? gry dla wielu graczy ??cz?cych si? ze sob? poprzez interfejs Bluetooth.

 • Instalacja i konfiguracja narz?dzi Wireless Toolkit, Ant i Antenna
 • Tworzenie interfejsu u?ytkownika
 • Rysowanie podstawowych obiektów graficznych
 • Algorytm ?ledzenia promieni ?wiat?a
 • Reprezentacja obiektów 3D w Java Mobile 3D
 • Modelowanie o?wietlenia i cieniowania
 • Animowanie obiektów
 • Przygotowanie sceny gry w programie Blender
 • Komunikacja poprzez interfejs Bluetooth
 • Tworzenie gry typu "multiplayer"

Nie szukaj w sieci gier do swojej komórki -- napisz w?asn?!

Data dodania produktu do sklepu: sobota, 31 maja 2008.
Recenzje
Nowości więcej

Darmowe konto bankowe mbank
0,00z?
Różne
Powiadomienia więcej
Informowanie o produktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu J2ME. Tworzenie gier
Dla znajomego
 
Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Informacje
O Pasażu
Korzystanie z serwisu

Copyright © 2004 osCommerce Professional
kredyt, konto bankowe, biznes