Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Konta bankowe
Darmowe konto bankowe (1)Książki komputerowe
Gimp i Photoshop (8)

Flash i ActionScript (7)

Openoffice i Office (8)

Grafika 3D Blender (3)

PHP (12)

JavaScript (7)

Java (9)

C# (5)

Tworzenie stron WWW (6)

Ajax (9)

Linux i Windows (8)

Pozycjonowanie stron (2)Serwery WWW
Dobre serwery WWW (3)

Domeny - gdzie zamówi?Programy komputerowe
Programy antywirusowe (1)

Zarz?dzanie plikami (1)

Do prowadzenia firmy (1)

Graficzne - (phothoshop) (4)

Tworzenie stron WWW

Multimedialne (2)

Programy biurowe

Mapy - nawigacja GPS

Nawigacja GPS

System (windows)

Bezpiecze?stwo dzieci (1)

J2ME. Praktyczne projekty
[java]
33,00z?


Napisz w?asne programy dla swojego telefonu komórkowego

 • Zainstaluj i skonfiguruj ?rodowisko pracy
 • Wykorzystaj po??czenia internetowe i j?zyk XML
 • Napisz odtwarzacz multimedialny i gr?

Ogromna popularno?? j?zyka Java wynika mi?dzy innymi z tego, ?e napisane w nim programy mo?na uruchomi? praktycznie na dowolnym komputerze. W?ród urz?dze? "rozumiej?cych" Jav? coraz cz??ciej mo?na znale?? telefony komórkowe. Java przeznaczona dla urz?dze? mobilnych, oznaczona symbolem J2ME, ró?ni si? od Javy dla "prawdziwych" komputerów. Tworz?c aplikacj? dla telefonu, nale?y uwzgl?dni? ograniczony rozmiar pami?ci, mniejsz? ilo?? miejsca na wy?wietlaczu i inne czynniki. Jednak pomimo to J2ME umo?liwia pisanie w pe?ni funkcjonalnych aplikacji wykorzystuj?cych bazy danych, po??czenia sieciowe, technologi? XML i us?ugi sieciowe.

"J2ME. Praktyczne projekty" to podr?cznik tworzenia aplikacji dla telefonów komórkowych z wykorzystaniem j?zyka Java. Czytaj?c go, dowiesz si?, jakie ?rodowisko programistyczne wybra? i jak dostosowa? je do wymaga? projektów dla urz?dze? mobilnych. Nauczysz si? tworzy? aplikacje operuj?ce na danych, ??cz?ce si? z internetem i przetwarzaj?ce pliki XML. Napiszesz w?asny czytnik kana?ów RSS, odtwarzacz multimedialny i gr?. Poznasz tak?e zasady korzystania z komunikacji Bluetooth w aplikacjach J2ME.

 • Konfiguracja ?rodowiska roboczego
 • Podstawowe komponenty graficzne w J2ME
 • Obs?uga wy?wietlacza i klawiatury
 • Po??czenie aplikacji z internetem
 • Przetwarzanie plików XML
 • Odtwarzanie plików multimedialnych
 • Nagrywanie d?wi?ku
 • Tworzenie gier w J2ME
 • Obs?uga po??cze? Bluetooth z poziomu J2ME

Data dodania produktu do sklepu: sobota, 31 maja 2008.
Recenzje
Nowości więcej

Zone Alarm Pro
159,01z?
Różne
Powiadomienia więcej
Informowanie o produktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu J2ME. Praktyczne projekty
Dla znajomego
 
Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Informacje
O Pasażu
Korzystanie z serwisu

Copyright © 2004 osCommerce Professional
kredyt, konto bankowe, biznes