Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Konta bankowe
Darmowe konto bankowe (1)Książki komputerowe
Gimp i Photoshop (8)

Flash i ActionScript (7)

Openoffice i Office (8)

Grafika 3D Blender (3)

PHP (12)

JavaScript (7)

Java (9)

C# (5)

Tworzenie stron WWW (6)

Ajax (9)

Linux i Windows (8)

Pozycjonowanie stron (2)Serwery WWW
Dobre serwery WWW (3)

Domeny - gdzie zamówi?Programy komputerowe
Programy antywirusowe (1)

Zarz?dzanie plikami (1)

Do prowadzenia firmy (1)

Graficzne - (phothoshop) (4)

Tworzenie stron WWW

Multimedialne (2)

Programy biurowe

Mapy - nawigacja GPS

Nawigacja GPS

System (windows)

Bezpiecze?stwo dzieci (1)

Po prostu GIMP
[gimp]
35,00z?


Poznaj darmowego konkurenta Photoshopa

Jednym z najlepszych programów do obróbki grafiki dla systemów uniksowych jest program GIMP (GNU Image Manipulation Program). Ten rozbudowany klient daje u?ytkownikowi -- poprzez m.in. filtry, dogodny system menu -- niesamowite mo?liwo?ci:

  • obs?ug? warstw;
  • ponad 20 narz?dzi edycyjnych;
  • jednoczesn? obs?ug? wielu okien obrazów;
  • wielopoziomowy system cofania operacji;
  • j?zyk skryptowy automatyzuj?cy powtarzaj?ce si? operacje i tworzenie nowych filtrów;
  • sze?? niezale?nych okien narz?dzi, p?dzli, kolorów i wzorów;
  • obs?ug? 24-bitowych formatów graficznych.

Poniewa? GIMP nie posiada w?asnej strony podr?cznika ani rozbudowanej dokumentacji, ksi??ka "Po prostu GIMP" b?dzie doskona?ym podr?cznikiem dla pocz?tkuj?cych u?ytkowników. Oczywi?cie czytelnik mo?e uzupe?nia? swoj? wiedz?, poszukuj?c informacji na stronach WWW.

Seria "Po prostu" to przyst?pny, bogato ilustrowany wyk?ad, który poprowadzi Ci? krok po kroku przez wszystkie zagadnienia, prezentuj?c kolejne i wskazuj?c w?a?ciwe czynno?ci. Ksi??ka ta mo?e by? te? swego rodzaju leksykonem: znajd? potrzebn? informacj?, przejrzyj j? i wypróbuj. Nie znajdziesz tu d?ugich i nudnych opisów: wszystkie potrzebne wiadomo?ci podane s? w zwi?z?ej i prostej formie, wzbogaconej ilustracjami. Poznaj najwa?niejsze, u?ywane na co dzie? polecenia i mo?liwo?ci programu, bez wg??biania si? w niepotrzebne detale. I to wszystko za rozs?dn? cen?.

Data dodania produktu do sklepu: sobota, 31 maja 2008.
Recenzje
Nowości więcej
Die angegebene Datei konnte nicht auf dem Server gefunden werden!