Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Konta bankowe
Darmowe konto bankowe (1)Książki komputerowe
Gimp i Photoshop (8)

Flash i ActionScript (7)

Openoffice i Office (8)

Grafika 3D Blender (3)

PHP (12)

JavaScript (7)

Java (9)

C# (5)

Tworzenie stron WWW (6)

Ajax (9)

Linux i Windows (8)

Pozycjonowanie stron (2)Serwery WWW
Dobre serwery WWW (3)

Domeny - gdzie zamówi?Programy komputerowe
Programy antywirusowe (1)

Zarz?dzanie plikami (1)

Do prowadzenia firmy (1)

Graficzne - (phothoshop) (4)

Tworzenie stron WWW

Multimedialne (2)

Programy biurowe

Mapy - nawigacja GPS

Nawigacja GPS

System (windows)

Bezpiecze?stwo dzieci (1)

Macromedia Flash 8 ActionScript. Oficjalny podr?cznik
[actionscript]
69,00z?


Poznaj ogromne mo?liwo?ci j?zyka ActionScript 2.0

ActionScript to obiektowy j?zyk programowania zaimplementowany w jednym z najpopularniejszych narz?dzi do tworzenia interaktywnych witryn WWW, czyli w programie Macromedia Flash. Korzystanie z ActionScriptu pozwala wydoby? z Flasha mo?liwo?ci niedost?pne z poziomu jego narz?dzi graficznych i animacyjnych. ActionScript daje projektantowi niemal nieograniczon? swobod? twórcz?. Za pomoc? odpowiednio skonstruowanych skryptów mo?na tworzy? zarówno proste przyciski i animacje, jak i z?o?one mechanizmy pobierania danych z zewn?trznych ?róde?, dynamicznego generowania grafiki i dokumentów oraz sterowania animacj? w zale?no?ci od dzia?a? u?ytkownika.

Ksi??ka "Macromedia Flash 8 ActionScript. Oficjalny podr?cznik", przygotowana we wspó?pracy z producentem Flasha -- firm? Macromedia, umo?liwi Ci odkrycie niesamowitych mo?liwo?ci j?zyka ActionScript. Wykonuj?c przedstawione w niej ?wiczenia i projekty, poznasz sk?adni? tego j?zyka i zasady programowania obiektowego. Dowiesz si?, jak za pomoc? skryptów kontrolowa? odtwarzanie animacji i zachowanie obiektów na scenie oraz nauczysz si? korzysta? w animacjach z elementów pobieranych z plików i baz danych. Przeczytasz o przetwarzaniu plików XML, weryfikowaniu danych wprowadzanych przez u?ytkownika oraz odtwarzaniu plików multimedialnych za pomoc? Flasha.

  • Elementy panelu Actions
  • Sk?adnia j?zyka ActionScript
  • Funkcje i instrukcje warunkowe
  • Klasy obiektów
  • Obs?uga zdarze?
  • Korzystanie z plików graficznych i cyfrowego wideo
  • Tworzenie komponentów
  • Odczyt danych z plików zewn?trznych
  • Drukowanie z poziomu prezentacji
  • Optymalizacja plików SWF

Data dodania produktu do sklepu: sobota, 31 maja 2008.
Recenzje
Nowości więcej

PowerDVD 8 v.8.0 Standard
170,80z?
Różne
Powiadomienia więcej
Informowanie o produktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu Macromedia Flash 8 ActionScript. Oficjalny podr?cznik
Dla znajomego
 
Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Informacje
O Pasażu
Korzystanie z serwisu

Copyright © 2004 osCommerce Professional
kredyt, konto bankowe, biznes