Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Konta bankowe
Darmowe konto bankowe (1)Książki komputerowe
Gimp i Photoshop (8)

Flash i ActionScript (7)

Openoffice i Office (8)

Grafika 3D Blender (3)

PHP (12)

JavaScript (7)

Java (9)

C# (5)

Tworzenie stron WWW (6)

Ajax (9)

Linux i Windows (8)

Pozycjonowanie stron (2)Serwery WWW
Dobre serwery WWW (3)

Domeny - gdzie zamówi?Programy komputerowe
Programy antywirusowe (1)

Zarz?dzanie plikami (1)

Do prowadzenia firmy (1)

Graficzne - (phothoshop) (4)

Tworzenie stron WWW

Multimedialne (2)

Programy biurowe

Mapy - nawigacja GPS

Nawigacja GPS

System (windows)

Bezpiecze?stwo dzieci (1)

ActionScript 2.0. Od podstaw
[actionscript]
99,00z?


Poznaj j?zyk programowania Flasha
i tchnij ?ycie w projekty stron WWW

 • Jak dostosowa? wygl?d komponentów Flasha do stylu aplikacji?
 • Jak tworzy? p?ynne i efektowne animacje, zmieniaj?c szybko?? odtwarzania klatek?
 • Jak budowa? dynamiczne, interaktywne strony WWW za pomoc? ActionScript 2.0?

Jeste? u?ytkownikiem Flasha? Uwa?asz, ?e wiesz ju? wszystko o jego narz?dziach graficznych i animacyjnych? A mo?e Twoja wyobra?nia podsuwa Ci pomys?y, których realizacja wydaje si? niemo?liwa? Dodaj do swojego warsztatu znajomo?? ActionScript 2.0, j?zyka programowania wykorzystywanego we Flashu. Stosuj?c go, nadasz now? jako?? swoim projektom. Przekonasz si?, ?e to, co by?o niemo?liwe do wykonania za pomoc? narz?dzi rysunkowych, stanie si? dziecinnie ?atwe dzi?ki ActionScript 2.0. B?dziesz móg? kontrolowa? niemal ka?dy parametr wszystkich obiektów w prezentacji, pobiera? dane z zewn?trznych ?róde?, sterowa? szybko?ci? odtwarzania filmu i wykonywa? wiele innych zada?.

"ActionScript 2.0. Od podstaw" to ksi??ka b?d?ca wprowadzeniem do programowania w tym j?zyku. Czytaj?c j?, poznasz ?rodowisko programistyczne Flasha i podstawy j?zyka ActionScript. Dowiesz si?, czym jest programowanie obiektowe i w jaki sposób korzysta? z jego mo?liwo?ci. Nauczysz si? przy u?yciu ActionScript kontrolowa? warto?ci parametrów klipów filmowych na scenie, sterowa? ich zachowaniem oraz tworzy? nowe obiekty. Przeczytasz o wstawianiu do prezentacji materia?ów graficznych i d?wi?kowych pochodz?cych z zewn?trznych ?róde?, danych tekstowych, a tak?e opanujesz sterowanie odtwarzaniem animacji. Znajdziesz tu równie? informacje o wyszukiwaniu i usuwaniu b??dów w kodzie.

 • Zadania panelu Actions
 • Podstawowe elementy j?zyka ActionScript
 • Programowanie obiektowe
 • Projektowanie aplikacji we Flashu
 • Sterowanie klipami filmowymi
 • Korzystanie z komponentów
 • Tworzenie elementów interaktywnych
 • Praca z tekstem
 • Wstawianie do prezentacji elementów multimedialnych
 • Dynamiczne tworzenie elementów graficznych
 • Przetwarzanie plików XML
 • Komunikacja z serwerem i przegl?dark?

Pracujesz we Flashu? Wzboga? swoje projekty
o mo?liwo?ci, jakie daje Ci ActionScript.

Data dodania produktu do sklepu: sobota, 31 maja 2008.
Recenzje
Nowości więcej
Die angegebene Datei konnte nicht auf dem Server gefunden werden!