Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Konta bankowe
Darmowe konto bankowe (1)Książki komputerowe
Gimp i Photoshop (8)

Flash i ActionScript (7)

Openoffice i Office (8)

Grafika 3D Blender (3)

PHP (12)

JavaScript (7)

Java (9)

C# (5)

Tworzenie stron WWW (6)

Ajax (9)

Linux i Windows (8)

Pozycjonowanie stron (2)Serwery WWW
Dobre serwery WWW (3)

Domeny - gdzie zamówi?Programy komputerowe
Programy antywirusowe (1)

Zarz?dzanie plikami (1)

Do prowadzenia firmy (1)

Graficzne - (phothoshop) (4)

Tworzenie stron WWW

Multimedialne (2)

Programy biurowe

Mapy - nawigacja GPS

Nawigacja GPS

System (windows)

Bezpiecze?stwo dzieci (1)

C#. Tworzenie aplikacji sieciowych. 101 gotowych projektów
[csharp]
34,90z?


Stwórz w?asne aplikacje sieciowe

Komunikacja sieciowa jest jednym z najwa?niejszych elementów wspó?czesnych aplikacji. Coraz wi?cej narz?dzi wykorzystuje zasoby internetu, umo?liwia prac? grupow? lub ??czy si? z sieci? w innym celu, np. aktywacji lub rejestracji. Stosowane obecnie platformy programistyczne umo?liwiaj? stosunkowo ?atw? implementacj? mechanizmów sieciowych, a zyskuj?cy coraz wi?ksz? popularno?? j?zyk C# wydaje si? stworzony do tego typu zastosowa?. J?zyk ten, oparty na obiektach i komponentach, jest prosty do opanowania. Za jego pomoc? mo?na tworzy? nie tylko aplikacje dla "du?ych" komputerów, ale tak?e dla platformy PocketPC.

Ksi??ka "C#. Tworzenie aplikacji sieciowych. 101 gotowych rozwi?za?" to zbiór przyk?adów ilustruj?cych sposoby implementacji mechanizmów komunikacji sieciowej w aplikacjach tworzonych w j?zyku C#. Czytaj?c j?, poznasz zasady korzystania z protoko?ów sieciowych ICMP, HTTP i FTP, tworzenia programów s?u??cych do analizy ruchu w sieci, przegl?dania stron WWW i pobierania plików z serwerów. Nauczysz si? korzysta? z technologii ADO.NET i ASP.NET do pisania aplikacji internetowych i komunikacji z bazami danych. Przeczytasz tak?e o przetwarzaniu plików XML oraz tworzeniu i wykorzystywaniu us?ug sieciowych.

  • ?rodowiska programistyczne Visual C# 2005 Express Edition oraz Visual Web Developer 2005 Express Edition
  • Protoko?y sieciowe
  • Analiza po??cze? sieciowych
  • Edytor stron WWW
  • Przesy?anie plików za pomoc? FTP
  • Komunikatory i czaty
  • Tworzenie aplikacji internetowych
  • Us?ugi sieciowe

Data dodania produktu do sklepu: sobota, 31 maja 2008.
Recenzje
Nowości więcej

Total Commander wersja 7
125,81z?
Różne
Powiadomienia więcej
Informowanie o produktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu C#. Tworzenie aplikacji sieciowych. 101 gotowych projektów
Dla znajomego
 
Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Informacje
O Pasażu
Korzystanie z serwisu

Copyright © 2004 osCommerce Professional
kredyt, konto bankowe, biznes