Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Konta bankowe
Darmowe konto bankowe (1)Książki komputerowe
Gimp i Photoshop (8)

Flash i ActionScript (7)

Openoffice i Office (8)

Grafika 3D Blender (3)

PHP (12)

JavaScript (7)

Java (9)

C# (5)

Tworzenie stron WWW (6)

Ajax (9)

Linux i Windows (8)

Pozycjonowanie stron (2)Serwery WWW
Dobre serwery WWW (3)

Domeny - gdzie zamówi?Programy komputerowe
Programy antywirusowe (1)

Zarz?dzanie plikami (1)

Do prowadzenia firmy (1)

Graficzne - (phothoshop) (4)

Tworzenie stron WWW

Multimedialne (2)

Programy biurowe

Mapy - nawigacja GPS

Nawigacja GPS

System (windows)

Bezpiecze?stwo dzieci (1)

C# 2005. Warsztat programisty
[csharp]
57,00z?


Wyj?tkowy podr?cznik j?zyka C#

 • Elementy j?zyka i podstawowe koncepcje programistyczne
 • Techniki tworzenia najwy?szej klasy aplikacji dla platformy .NET
 • Metody poprawy bezpiecze?stwa i wydajno?ci aplikacji

J?zyk C#, pomimo stosunkowo krótkiej obecno?ci na rynku, zyska? ogromn? popularno?? i jest wykorzystywany przez wielu programistów. Trudno si? temu dziwi? -- ten ??cz?cy w sobie najlepsze cechy Javy i C++ obiektowy j?zyk programowania jest niezwykle uniwersalny. Mo?na wykorzysta? go w niemal ka?dym projekcie -- programów dla systemu Windows, dynamicznych witryn internetowych w technologii ASP.NET oraz aplikacji mobilnych dla platformy PocketPC. Prosta sk?adnia, rozbudowane mechanizmy obs?ugi wyj?tków i dost?p do ogromnej biblioteki klas .NET sprawiaj?, ?e C# jest doskona?ym narz?dziem.

Ksi??ka "C# 2005. Warsztat programisty" to po??czenie kursu i podr?cznika programowania w tym j?zyku. Czytaj?c j?, opanujesz zarówno podstawy C#, jak i zaawansowane zagadnienia zwi?zane z tworzeniem bezpiecznych i wydajnych aplikacji. Poznasz typy danych, zasady stosowania zmiennych oraz sk?adni? instrukcji i wyra?e?. Przeczytasz o programowaniu obiektowym, typach generycznych, obs?udze wyj?tków i technikach programowania w C#. Znajdziesz tu równie? omówienie gramatyki j?zyka C#, konwencji nazewniczych i zasad umieszczania komentarzy w dokumentacji XML.

 • Narz?dzia programistyczne
 • Struktura j?zyka C#
 • Typy danych
 • Wyra?enia i instrukcje
 • Przestrzenie nazw
 • Klasy i obiekty
 • Typy wyliczeniowe
 • Obs?uga wyj?tków
 • Typy generyczne

Poznaj nowoczesne metody tworzenia aplikacji.

Data dodania produktu do sklepu: sobota, 31 maja 2008.
Recenzje
Nowości więcej
Die angegebene Datei konnte nicht auf dem Server gefunden werden!