Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Konta bankowe
Darmowe konto bankowe (1)Książki komputerowe
Gimp i Photoshop (8)

Flash i ActionScript (7)

Openoffice i Office (8)

Grafika 3D Blender (3)

PHP (12)

JavaScript (7)

Java (9)

C# (5)

Tworzenie stron WWW (6)

Ajax (9)

Linux i Windows (8)

Pozycjonowanie stron (2)Serwery WWW
Dobre serwery WWW (3)

Domeny - gdzie zamówi?Programy komputerowe
Programy antywirusowe (1)

Zarz?dzanie plikami (1)

Do prowadzenia firmy (1)

Graficzne - (phothoshop) (4)

Tworzenie stron WWW

Multimedialne (2)

Programy biurowe

Mapy - nawigacja GPS

Nawigacja GPS

System (windows)

Bezpiecze?stwo dzieci (1)

Ajax. Zaawansowane programowanie
[php]
67,00z?


Napisz ergonomiczne i wydajne aplikacje internetowe

 • Poznaj metody komunikacji w technologii Ajax
 • Wykorzystaj wzorce projektowe
 • Stwórz komponenty i stosuj je w swoich projektach

Dynamiczny rozwój internetu, j?zyka HTML, technologii serwerowych i multimedialnych sprawi?, ?e witryny WWW sta?y si? dzie?ami sztuki, wype?nionymi animacjami, grafik? i d?wi?kiem. Nadal jednak po klikni?ciu ??cza lub przycisku nawigacyjnego musimy czeka? na za?adowanie si? nowej tre?ci z serwera. Bazuj?c na j?zyku JavaScript i jego mo?liwo?ci stosowania asynchronicznych ??da? HTTP s?u??cych do pobierania danych z serwera bez konieczno?ci prze?adowania strony WWW, opracowano technologi?, która pozwala na wyeliminowanie tej niedogodno?ci. Nosi nazw? Ajax, a po jej zastosowaniu witryny i aplikacje WWW pod wzgl?dem obs?ugi coraz bardziej przypominaj? tradycyjne programy.

Ksi??ka "Ajax. Zaawansowane programowanie" opisuje mo?liwo?ci technologii i sposoby tworzenia aplikacji internetowych z jej zastosowaniem. Czytaj?c j?, dowiesz si?, jak powsta? Ajax i gdzie jest wykorzystywany. Zrozumiesz, na czym polega technika "ukrytej ramki" i pobierania danych w tle, a tak?e poznasz wzorce projektowe dla aplikacji budowanych w oparciu o Ajax. Nauczysz si? przetwarza? pliki XML, pobiera? kana?y RSS i tworzy? us?ugi sieciowe wykorzystuj?ce protokó? SOAP. Napiszesz przegl?dark? poczty i komponenty nosz?ce nazw? widgetów, które b?dziesz móg? zastosowa? na innych witrynach WWW. Znajdziesz tu równie? informacje o najpopularniejszych frameworkach wspomagaj?cych prac? twórców aplikacji Ajax.

 • Struktura aplikacji Ajax
 • Komunikacja aplikacji Ajax z serwerem
 • Wzorce projektowe
 • Przetwarzanie plików XML
 • Tworzenie us?ug WWW
 • Korzystanie z JSON
 • Tworzenie widgetów
 • Frameworki dla Ajaksa

Zdob?d? praktyczn? wiedz? niezb?dn? do tworzenia aplikacji Ajax.

Data dodania produktu do sklepu: sobota, 31 maja 2008.
Recenzje
Nowości więcej

Opiekun dziecka w internecie
49,00z?
Różne
Powiadomienia więcej
Informowanie o produktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu Ajax. Zaawansowane programowanie
Dla znajomego
 
Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Informacje
O Pasażu
Korzystanie z serwisu

Copyright © 2004 osCommerce Professional
kredyt, konto bankowe, biznes