Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Konta bankowe
Darmowe konto bankowe (1)Książki komputerowe
Gimp i Photoshop (8)

Flash i ActionScript (7)

Openoffice i Office (8)

Grafika 3D Blender (3)

PHP (12)

JavaScript (7)

Java (9)

C# (5)

Tworzenie stron WWW (6)

Ajax (9)

Linux i Windows (8)

Pozycjonowanie stron (2)Serwery WWW
Dobre serwery WWW (3)

Domeny - gdzie zamówi?Programy komputerowe
Programy antywirusowe (1)

Zarz?dzanie plikami (1)

Do prowadzenia firmy (1)

Graficzne - (phothoshop) (4)

Tworzenie stron WWW

Multimedialne (2)

Programy biurowe

Mapy - nawigacja GPS

Nawigacja GPS

System (windows)

Bezpiecze?stwo dzieci (1)

Ajax. Od podstaw
[ajax]
77,00z?


Wprowadzenie do technologii Ajax dla webmasterów

 • Jak tworzy? interaktywne aplikacje webowe w technologii Ajax?
 • Jak pisa? i wykorzystywa? wzorce projektowe w Ajaksie?
 • Dlaczego warto skorzysta? z mo?liwo?ci Ajaksa?

Cho? technologia znana jest od ko?ca ubieg?ego wieku, uznanie zdoby?a dopiero par? lat temu, kiedy firma Google zacz??a u?ywa? jej na wi?ksz? skal? w swoich projektach. Wtedy webmasterzy odkryli, jaka si?a tkwi w po??czonych technologiach, kryj?cych si? pod nazw? Ajax. Do??cz do nich i wzboga? swoje strony WWW, co sprawi, ?e stan? si? interaktywne bardziej ni? kiedykolwiek.

"Ajax. Od podstaw" to ksi??ka dla twórców witryn internetowych, którzy chc? poszerzy? swoje umiej?tno?ci o niesamowit? technologi? Ajax. Chris Ullmann i Lucinda Dykes, autorzy i wspó?autorzy wielu ksi??ek o technikach programowania, przekazuj? tu swoje wieloletnie do?wiadczenie. U?atwiaj? czytelnikowi opanowanie j?zyka, przechodz?c od podstawowych do coraz bardziej z?o?onych przypadków opartych na rzeczywistych przyk?adach. Narracyjny styl ksi??ki sprawia, ?e jest przyjazna czytelnikowi, a usystematyzowany uk?ad czyni j? przejrzyst?.

 • Model i sk?adnia aplikacji opartej na technologii Ajax
 • Komunikacja z serwerami
 • Synchroniczne i asynchroniczne przesy?anie danych
 • Us?ugi sieciowe
 • API oraz aplikacje typu MASHUP
 • Praca z XML, XSLT oraz XPath
 • Integracja z formatem wymiany danych JSON
 • Praca z obiektem XMLHttpRequest
 • Usuwanie oraz obs?uga b??dów
 • Wzorce projektowe
 • Wykorzystanie danych zewn?trznych
 • Platformy oraz biblioteki dost?pne dla technologii Ajax
 • Przewodnik po j?zyku JavaScript

Poznaj nowe sposoby programowania webowego
i wzboga? swoje witryny WWW o technologi? Ajax!

Data dodania produktu do sklepu: sobota, 31 maja 2008.
Recenzje
Nowości więcej
Die angegebene Datei konnte nicht auf dem Server gefunden werden!