Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Konta bankowe
Darmowe konto bankowe (1)Książki komputerowe
Gimp i Photoshop (8)

Flash i ActionScript (7)

Openoffice i Office (8)

Grafika 3D Blender (3)

PHP (12)

JavaScript (7)

Java (9)

C# (5)

Tworzenie stron WWW (6)

Ajax (9)

Linux i Windows (8)

Pozycjonowanie stron (2)Serwery WWW
Dobre serwery WWW (3)

Domeny - gdzie zamówi?Programy komputerowe
Programy antywirusowe (1)

Zarz?dzanie plikami (1)

Do prowadzenia firmy (1)

Graficzne - (phothoshop) (4)

Tworzenie stron WWW

Multimedialne (2)

Programy biurowe

Mapy - nawigacja GPS

Nawigacja GPS

System (windows)

Bezpiecze?stwo dzieci (1)

AJAX i PHP. Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych
[ajax]
47,00z?


Poznaj mo?liwo?ci technologii AJAX

 • Utwórz aplikacje dzia?aj?ce po stronie klienta i serwera.
 • Wykorzystaj pliki w formacie XML.
 • Zaimplementuj mechanizmy "przeci?gnij i upu??" na stronach WWW.

Technologia AJAX powsta?a w wyniku po??czenia kilku technik, dzi?ki którym mo?liwe by?o ograniczenie do minimum procesu "prze?adowywania" stron WWW podczas ich przegl?dania przez u?ytkowników. AJAX, ??cz?cy w sobie mo?liwo?ci j?zyków JavaScript i XML, jest ?wietnym narz?dziem do tworzenia interaktywnych witryn internetowych, które pozwala na zaimplementowanie w nich mechanizmów dotychczas kojarzonych z aplikacjami "tradycyjnymi". Za pomoc? technologii AJAX mo?emy weryfikowa? dane wprowadzane do formularzy, tworzy? wykresy w czasie rzeczywistym i dodawa? do aplikacji internetowych wiele innych, przydatnych funkcji.

Ksi??ka "AJAX i PHP. Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych" to przewodnik po technologii AJAX i jej mo?liwo?ciach. Czytaj?c j?, nauczysz si? pisa? wydajny i ?atwy w konserwacji kod AJAX-a, ??czy? t? technik? z j?zykiem PHP i baz? danych MySQL oraz tworzy? systemy wielow?tkowe. Dowiesz si?, jak budowa? aplikacje WWW, których obs?uga nie b?dzie ró?ni?a si? od obs?ugi aplikacji dla systemu Windows. Wykorzystasz mo?liwo?ci j?zyków SVG i XML do kreowania interaktywnych i dynamicznych elementów witryn WWW, a tak?e poznasz najlepsze praktyki programistyczne dla technologii AJAX.

 • Korzystanie z obiektowego modelu dokumentu (DOM)
 • Aplikacje AJAX dzia?aj?ce po stronie przegl?darki
 • Po??czenie techniki AJAX z PHP i MySQL
 • Weryfikacja danych z formularzy
 • Tworzenie komunikatora internetowego
 • Dynamiczne tworzenie tabel i wykresów
 • Przetwarzanie kana?ów RSS
 • Mechanizmy "przeci?gnij i upu??"

Poznaj najnowocze?niejsz? technologi? tworzenia aplikacji WWW

Data dodania produktu do sklepu: sobota, 31 maja 2008.
Recenzje
Nowości więcej

PowerDVD 8 v.8.0 Standard
170,80z?
Różne
Powiadomienia więcej
Informowanie o produktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu AJAX i PHP. Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych
Dla znajomego
 
Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Informacje
O Pasażu
Korzystanie z serwisu

Copyright © 2004 osCommerce Professional
kredyt, konto bankowe, biznes