Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Konta bankowe
Darmowe konto bankowe (1)Książki komputerowe
Gimp i Photoshop (8)

Flash i ActionScript (7)

Openoffice i Office (8)

Grafika 3D Blender (3)

PHP (12)

JavaScript (7)

Java (9)

C# (5)

Tworzenie stron WWW (6)

Ajax (9)

Linux i Windows (8)

Pozycjonowanie stron (2)Serwery WWW
Dobre serwery WWW (3)

Domeny - gdzie zamówi?Programy komputerowe
Programy antywirusowe (1)

Zarz?dzanie plikami (1)

Do prowadzenia firmy (1)

Graficzne - (phothoshop) (4)

Tworzenie stron WWW

Multimedialne (2)

Programy biurowe

Mapy - nawigacja GPS

Nawigacja GPS

System (windows)

Bezpiecze?stwo dzieci (1)

Ajax. Biblia
[ajax]
87,00z?


Skuteczno?? i bezpiecze?stwo Twoich aplikacji

  • Buduj interaktywne aplikacje webowe
  • Twórz wyszukiwanie na ?ywo
  • Dowiedz si?, jakich b??dów programistycznych nale?y unika?

Dynamiczne, efektowne i sprawne strony internetowe to dzisiaj podstawa wizerunku ka?dego przedsi?biorstwa. Stworzenie takich w?a?nie witryn umo?liwia Ajax – zbiór technologii opartych na j?zyku JavaScript i XML. Dzi?ki zastosowaniu tej technologii, coraz bardziej popularnej w?ród programistów, aplikacje mog? dzia?a? w przegl?darce internetowej tak jak te zainstalowane na komputerze u?ytkownika, a zmiana zawarto?ci strony nie wymaga jej „od?wie?enia”. Ajax pozwala na komunikowanie si? z serwerem „w tle”, umo?liwia wyszukiwanie na ?ywo, uaktualniaj?c dane bez konieczno?ci ponownego wczytania zawarto?ci strony. Konsekwencj? tego jest znalezienie zastosowania tam, gdzie wy?wietlany tekst jest stale uaktualniany, na przyk?ad w czatach, arkuszach kalkulacyjnych, formularzach zamieszczanych na serwerach oraz w wielu innych sytuacjach.

„Ajaks. Biblia” to kompletny przewodnik zawieraj?cy proste instrukcje, praktyczne porady i interesuj?ce sztuczki dla webmasterów. U?atwia opanowanie podstaw JavaScriptu, XML-a, dynamicznego HTML-a i CSS. Omawia tak?e bardziej zaawansowane zagadnienia, takie jak eliminowanie zapisywania w pami?ci podr?cznej przegl?darki lub stosowanie ukrytych kontrolek dla sprawdzenia, czy u?ytkownik przegl?da? ju? dan? stron?. Korzystaj?c z tego podr?cznika, nauczysz si? korzysta? z bibliotek Ajaksa i JavaScriptu oraz kaskadowych arkuszy stylów. Ksi??ka ta porusza tak?e istotne kwestie dotycz?ce bezpiecze?stwa, w tym tak?e zagadnienia zwi?zane z u?ywaniem filtrów w Ajaksie.

  • Wykorzystanie zaawansowanych bibliotek Ajaksa i JavaScriptu
  • Obs?uga XML-a za pomoc? JavaScriptu
  • Kaskadowe arkusze stylów
  • Wspó?praca z PHP
  • Bezpiecze?stwo w aplikacjach opartych na Ajaksie
  • Praca z obiektem XMLHttpRequest
  • Wykorzystanie DOM oraz obs?uga zdarze?

Data dodania produktu do sklepu: sobota, 31 maja 2008.
Recenzje
Nowości więcej

PowerDVD 8 Deluxe v. 8.0
240,34z?
Różne
Powiadomienia więcej
Informowanie o produktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu Ajax. Biblia
Dla znajomego
 
Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Informacje
O Pasażu
Korzystanie z serwisu

Copyright © 2004 osCommerce Professional
kredyt, konto bankowe, biznes