Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Konta bankowe
Darmowe konto bankowe (1)Książki komputerowe
Gimp i Photoshop (8)

Flash i ActionScript (7)

Openoffice i Office (8)

Grafika 3D Blender (3)

PHP (12)

JavaScript (7)

Java (9)

C# (5)

Tworzenie stron WWW (6)

Ajax (9)

Linux i Windows (8)

Pozycjonowanie stron (2)Serwery WWW
Dobre serwery WWW (3)

Domeny - gdzie zamówi?Programy komputerowe
Programy antywirusowe (1)

Zarz?dzanie plikami (1)

Do prowadzenia firmy (1)

Graficzne - (phothoshop) (4)

Tworzenie stron WWW

Multimedialne (2)

Programy biurowe

Mapy - nawigacja GPS

Nawigacja GPS

System (windows)

Bezpiecze?stwo dzieci (1)

Ajax. Bezpieczne aplikacje internetowe
[php]
37,00z?


Otwarte ?ród?a danych a bezpiecze?stwo aplikacji

  • Jak zabezpieczy? przep?yw danych klient-serwer?
  • Jak strzec serwera aplikacji przed atakami?
  • Jak przewidzie? i przeciwdzia?a? potencjalnym zagro?eniom w dynamicznych aplikacjach?

Otwarto?? i bezpiecze?stwo, utopijne po??czenie s?ów, a zarazem nieodwracalna przysz?o?? sieci internetowej. Wspó?dzielenie zasobów niesie ze sob? szereg zagro?e? na ró?nych warstwach sieciowych. Efektywniej jest przewidzie? potencjalne zagro?enia na etapie tworzenia aplikacji i zapobiec im, ni? pó?niej ?ata? dziury w oprogramowaniu. Ka?dy programista tworz?cy oprogramowanie sieciowe ostatecznie b?dzie musia? zmierzy? si? z niepo??dan? ingerencj? maj?c? swoje ?ród?o w sieci internetowej. B?d? na to przygotowany i nie daj si? zaskoczy?, wykorzystaj wiedz? zawart? w tej ksi??ce.

Ksi??ka "Ajax. Bezpieczne aplikacje internetowe" traktuje o zagro?eniach i sposobach zabezpiecze? aplikacji sieciowych, a szczególnie dynamicznych interfejsów API. Przeznaczona jest zarówno dla programistów zaczynaj?cych przygod? z Ajaksem, jak i dla tych, którzy Ajaksa jeszcze nie znaj?. Przyda si? ka?demu, kto stoi na stra?y bezpiecze?stwa aplikacji sieciowych, uczy bowiem, jak zapobiega? zagro?eniom w trakcie pisania aplikacji oraz jak przeciwdzia?a? im w ju? istniej?cym oprogramowaniu sieciowym.

  • Bezpiecze?stwo aplikacji sieciowych
  • Technologie zabezpiecze? komunikacji klient-serwer
  • Zabezpieczenia na poziomie protoko?ów
  • Serwer WWW i zagro?enia p?yn?ce z internetu
  • Zabezpieczanie otwartych zasobów danych
  • Bezpiecze?stwo interfejsów API
  • Zagro?enia bezpiecze?stwa w aplikacjach typu mushup

Twórz rozleg?e aplikacje sieciowe i zadbaj o ich bezpiecze?stwo?

Data dodania produktu do sklepu: sobota, 31 maja 2008.
Recenzje
Nowości więcej

Zone Alarm Pro
159,01z?
Różne
Powiadomienia więcej
Informowanie o produktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu Ajax. Bezpieczne aplikacje internetowe
Dla znajomego
 
Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Informacje
O Pasażu
Korzystanie z serwisu

Copyright © 2004 osCommerce Professional
kredyt, konto bankowe, biznes