Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Konta bankowe
Darmowe konto bankowe (1)Książki komputerowe
Gimp i Photoshop (8)

Flash i ActionScript (7)

Openoffice i Office (8)

Grafika 3D Blender (3)

PHP (12)

JavaScript (7)

Java (9)

C# (5)

Tworzenie stron WWW (6)

Ajax (9)

Linux i Windows (8)

Pozycjonowanie stron (2)Serwery WWW
Dobre serwery WWW (3)

Domeny - gdzie zamówi?Programy komputerowe
Programy antywirusowe (1)

Zarz?dzanie plikami (1)

Do prowadzenia firmy (1)

Graficzne - (phothoshop) (4)

Tworzenie stron WWW

Multimedialne (2)

Programy biurowe

Mapy - nawigacja GPS

Nawigacja GPS

System (windows)

Bezpiecze?stwo dzieci (1)

Ajax. 101 praktycznych skryptów
[ajax]
39,00z?


Inspiracje i rozwi?zania -- pomys?owe wykorzystanie
skryptów AJAX na w?asnych stronach WWW

 • Jak szybko i efektywnie zaprojektowa? stron? internetow??
 • Jak wykorzysta? techniki AJAX do zwi?kszenia interaktywno?ci stron?
 • Jak osi?gn?? zamierzone efekty wizualne i funkcjonalne?

Technologia AJAX, umo?liwiaj?ca wymian? danych mi?dzy opart? na niej witryn? internetow? a serwerem w tle, bez ka?dorazowego prze?adowywania strony, jest jednym z bardziej efektywnych i przyjaznych dla u?ytkownika sposobów przyspieszania dzia?ania strony WWW. AJAX, b?d?cy dzi? jednym z podstawowych narz?dzi do projektowania aplikacji internetowych, w istocie ??czy w sobie kilka innych technik, w tym HTML lub XHTML, CSS, model DOM czy obiekty XMLHttpRequest. W charakterze j?zyka ??cz?cego poszczególne elementy u?ywany jest zwykle JavaScript. Witryny internetowe wykorzystuj?ce AJAX mog? szybko reagowa? na ??dania u?ytkownika, nadaj? si? wi?c do wysy?ania zapyta?, weryfikacji danych oraz wszelkich podobnych dzia?a?.

Ksi??ka "AJAX. 101 praktycznych skryptów" przeznaczona jest dla pocz?tkuj?cych i ?rednio zaawansowanych projektantów stron WWW poszukuj?cych konkretnych rozwi?za? problemów napotykanych w pracy nad witryn?. Dowiesz si? z niej, jak zapewni? swojej stronie podstawow? funkcjonalno?? oraz osi?gn?? okre?lone efekty. Nauczysz si? implementowa? dynamiczne elementy witryny i komunikowa? si? z u?ytkownikami na wiele ró?nych sposobów. Poznasz mo?liwo?ci zwi?zane z internetowym g?osowaniem oraz z wyszukiwaniem i sprawdzaniem poprawno?ci danych. Wielo?? poruszonych tu tematów gwarantuje, ?e znajdziesz co? dla siebie, a pomys?owo?? autora zainspiruje Ci? do dalszych eksperymentów.

 • Wysy?anie danych z formularza
 • Automatyczne generowanie elementów witryny
 • Wykonanie polecenia na serwerze
 • Ankiety internetowe
 • Operacje na bazach danych
 • Zmiany na stronie w zale?no?ci od czasu wy?wietlania
 • Reklamy
 • Cenzurowanie i filtrowanie tekstów
 • Has?a i kody dost?pu
 • Tworzenie galerii obrazów

101 skryptów podpowie Ci, jak omin??
101 problemów w korzystaniu z technologii AJAX!

Data dodania produktu do sklepu: sobota, 31 maja 2008.
Recenzje
Nowości więcej

PowerDVD 8 v.8.0 Standard
170,80z?
Różne
Powiadomienia więcej
Informowanie o produktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu Ajax. 101 praktycznych skryptów
Dla znajomego
 
Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Informacje
O Pasażu
Korzystanie z serwisu

Copyright © 2004 osCommerce Professional
kredyt, konto bankowe, biznes