Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Konta bankowe
Darmowe konto bankowe (1)Książki komputerowe
Gimp i Photoshop (8)

Flash i ActionScript (7)

Openoffice i Office (8)

Grafika 3D Blender (3)

PHP (12)

JavaScript (7)

Java (9)

C# (5)

Tworzenie stron WWW (6)

Ajax (9)

Linux i Windows (8)

Pozycjonowanie stron (2)Serwery WWW
Dobre serwery WWW (3)

Domeny - gdzie zamówi?Programy komputerowe
Programy antywirusowe (1)

Zarz?dzanie plikami (1)

Do prowadzenia firmy (1)

Graficzne - (phothoshop) (4)

Tworzenie stron WWW

Multimedialne (2)

Programy biurowe

Mapy - nawigacja GPS

Nawigacja GPS

System (windows)

Bezpiecze?stwo dzieci (1)

80 sposobów na Ajax
[ajax]
54,90z?


Techniki tworzenia nowoczesnych aplikacji internetowych

 • Przygotowywanie wygodnych w obs?udze formularzy
 • Integracja witryny z Google Maps
 • Zarz?dzanie po??czeniami sieciowymi

Ajax to nazwa technologii powsta?ej w wyniku po??czenia j?zyka JavaScript, XML oraz kaskadowych arkuszy stylów. Jej wdro?enie pozwala wyeliminowa? ze stron WWW jedn? z ich najbardziej irytuj?cych cech, czyli konieczno?? prze?adowywania zawarto?ci po ka?dej zmianie. Umiej?tne wykorzystanie mo?liwo?ci Ajaksa sprawia, ?e aplikacje internetowe przypominaj? "zwyk?e" programy dla systemów Windows lub Mac OS. Dzi?ki zastosowaniu Ajaksa aplikacja internetowa dzia?a zdecydowanie szybciej, a po??czenia z serwerem nie przeszkadzaj? u?ytkownikowi w pracy. ?atwiejsza jest tak?e dynamiczna zmiana elementów w ró?nych cz??ciach strony. Rozwi?zania oparte na Ajaksie wprowadzono w wielu dziedzinach, takich jak blogi, narz?dzia s?u??ce do nauki, newslettery oraz ma?e portale internetowe.

W ksi??ce "80 sposobów na Ajax" znajdziesz przyk?ady zastosowania tej techniki w tworzeniu interesuj?cych i nieszablonowych witryn WWW. Czytaj?c j?, dowiesz si?, jak sprawi?, aby witryny WWW by?y bardziej interaktywne, a aplikacje WWW dzia?a?y dok?adnie tak jak aplikacje desktopowe. Nauczysz si? korzysta? z interfejsów programistycznych witryn Google Maps, Yahoo! Maps i Geo URL oraz obs?ugiwa? sesje i cookies z poziomu Ajaksa. Poznasz równie? metody weryfikowania poprawno?ci danych wprowadzanych do formularzy oraz techniki ??czenia Ajaksa z innymi nowoczesnymi narz?dziami, takimi jak Ruby on Rails.

 • Tworzenie interaktywnych formularzy
 • Po??czenia z Google Maps i Yahoo! Maps
 • Korzystanie z us?ugi Geo URL
 • Obs?uga plików cookies
 • Przegl?danie kana?ów RSS
 • Integracja z aplikacjami sieciowymi napisanymi w Javie
 • Korzystanie z bibliotek Prototype i Rico
 • Po??czenie Ajaksa z Ruby on Rails
 • Wykorzystanie biblioteki script.aculo.us do tworzenia efektów wizualnych

Twórz szybkie, wydajne i wygodne w obs?udze aplikacje sieciowe.

Data dodania produktu do sklepu: sobota, 31 maja 2008.
Recenzje
Nowości więcej

Darmowe konto bankowe mbank
0,00z?
Różne
Powiadomienia więcej
Informowanie o produktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu 80 sposobów na Ajax
Dla znajomego
 
Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Informacje
O Pasażu
Korzystanie z serwisu

Copyright © 2004 osCommerce Professional
kredyt, konto bankowe, biznes